Kontakt

Kontaktuppgifter

Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f
Bondevägen 9
00790 Helsingfors
agro-forst-styrelse[at]helsinki.fi
Aktia FI91 4055 4650 0034 43

Anmälning till e-postlistan:

Skriv ingenting i ärenderutan. Skriv ”subscribe agro-forst” i meddelandet. Skicka till majordomo@helsinki.fi. För att lämna e-postlistan skriv unsubscribe istället för subscribe.

Styrelsen 2022

Anton Broända
Ordförande
anton.broanda[at]helsinki.fi

Annika Ståhl
Vice ordförande
annika.stahl[at]helsinki.fi

Ida-Maria Grünn
Ekonom
ida-maria.grunn[at]helsinki.fi

Emilia Karell
Sekreterare
emilia.karell[at]helsinki.fi

Kira Lindholm
Värdinna
kira.lindholm[at]helsinki.fi

Helena Viitasalo
Värdinna
helena.viitasalo[at]helsinki.fi

Tessa Huhtala
Klubbhövding
tessa.huhtala[at]helsinki.fi

För att kontakta hela styrelsen:
agro-forst-styrelse[at]helsinki.fi

Funktionärer

Vice värdinna:                                                     Cecilia Nyholm

Vice klubbhövdingar:                                        Trine Leisso & Linnea Henttunen

Studieansvarig:                                                   Olivia Krekula

Idrottsledare:                                                       Cecilia Nyholm

Kulturansvarig:                                                   Henrika Lundberg

Exkursionsledare:                                              Niklas Berglund & Linnea Henttunen

Sångledare:                                                          Anton Broända

Årsfestmarskalk 2022:                                       Emilia Karell

Webb -ansvarig:                                                  Emilia Karell

Miljöansvarig:                                                     Trine Leisso

Jämlikhetsansvarig:                                           Henrika Lundberg

Chefredaktör för AF-nytt                                  Cecilia Nyholm & Henrika Lundberg

Representant för Agronomförbundets
studerandeutskott:                                             Emilia Karell

Representanter till AFSF:s förbundsmöte:    Anton Broända & Annika Ståhl

Kontaktperson till SLC:                                      Emilia Karell

Kontaktperson till SNÄF:                                   Emilia Karell

Utrikessekreterare:                                             Emilia Karell