Kontakt

Kontaktuppgifter

Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f
Bondevägen 9
00790 Helsingfors
agro-forst-styrelse[at]helsinki.fi
Aktia FI91 4055 4650 0034 43
FO-nummer: 2329000-4

Anmälning till e-postlistan:

Påbörja ett nytt mejl. Skriv ingenting i ärenderutan. Skriv ”subscribe agro-forst” i meddelandet. Skicka till majordomo@helsinki.fi. För att lämna e-postlistan skriv unsubscribe istället för subscribe på mejlet till majordomo@helsnki.fi.

Styrelsen 2023

Emilia Karell
Ordförande
emilia.karell[at]helsinki.fi

Felix Dahlberg
Vice ordförande
felix.dahlberg[at]helsinki.fi

Saga Peltoniemi
Ekonom
saga.peltoniemi[at]helsinki.fi

Anton Broända
Sekreterare
anton.broanda[at]helsinki.fi

Julia Söderberg
Värdinna
julia.soderberg[at]helsinki.fi

Helena Viitasalo
Värdinna
helena.viitasalo[at]helsinki.fi

Venny Kauranen
Klubbhövding
venny.kauranen[at]helsinki.fi

För att kontakta hela styrelsen:
agro-forst-styrelse[at]helsinki.fi

Funktionärer

Vice värdinna:                                              Cecilia Nyholm, Kira Lindholm &

Helka Hypén

Vice klubbhövdingar:                                  Kira Lindholm & Annika Ståhl

Studieansvarig:                                             Cecilia Nyholm

Idrottsledare:                                                 Felix Dahlberg

Kulturansvarig:                                             Annika Ståhl

Exkursionsledare:                                         Pernilla Sved

Sångledare:                                                     Anton Broända

Årsfestmarskalk 2023:

Webb -ansvarig:                                             Emilia Karell

Miljöansvarig:                                                Andrea Österman

Jämlikhetsansvarig:                                      Anton Broända

Chefredaktör för AF-nytt                             Cecilia Nyholm & Henrika Lundberg,
Annika Ståhl & Kira Lindholm

Agronomförbundets studerande-
utskottsrepresentant och
kontaktperson:                                               Emilia Karell

Representanter till AFSF:s förbundsmöte:    Emilia Karell & Felix Dahlberg

SLC:s Ungdomsutskottsrepresentant
samt kontaktperson:                                      Annika Ståhl

Kontaktperson till SNÄF:                               Emilia Karell

Utrikessekreterare:                                         Emilia Karell