Jämställdhet och principer för trygga rum

Jämnställdhet inom Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f.

Visste du att föreningen har en jämställdhetsblankett?  Har du varit med om något opassande eller har någon betett sig opassande mot någon annan? Med blanketten kan du anonymt berätta vad som skett och vi i styrelsen reder upp situationen. Du kan också kontakta jämställdhetsansvariga Anton Broända (anton.broanda@helsinki.fi, 045 317 6240) vid frågor och ärenden.

Agro-Forst har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering av alla slag. Man hittar jämställdhetsblanketten, bakom denna länk. I blanketten kan man också ge feedback om våra evenemang och om vår verksamhet.

Du kan även kontakta även sytyrelsen direkt per e-post: agro-forst-styrelse@helsinki.fi

Svenska Studenters Agro-Forst Förenings principer för trygga rum

Alla våra evenemang genomförs enligt principerna för trygga rum. När du deltar i ett evenemang förbinder du dig att bemöta de andra deltagarna öppet, respektera deras olikheter i bland annat åsikter.

Dessa principer har utformats för att alla deltagare i evenemanget ska känna sig så välkomna och trygga som möjligt. Var med och skapa en öppen, samtalsfrämjande och respektfull atmosfär i Svenska Studenters Agro-Forst Förenings verksamhet. Dra ditt strå till stacken för en tryggare miljö!

Våra evenemang är öppen för alla som är redo att följa följande principer:

    • Bemöt andra med ett öppet sinne, var välvillig och visa både andra och dig själv vänlighet och acceptans.
    • Ge var och en utrymme att vara sig själv. Respektera att människor är olika. Kom ihåg att du inte kan känna till allas egenskaper, upplevelser och gränser.
    • Undvik att skapa förutfattade uppfattningar om andra. Låt var och en själv definiera hur de upplever något. Lyssna på andra och försök förstå. Om du sårar någon, be om ursäkt, och sträva även efter att förlåta andra om de oavsiktligt sårar dig.

Alla våra evenemang ska vara fri från alla typer av diskriminering, trakasserier, mobbning och förödmjukning samt från hotfullt beteende. Om du möter eller bevittnar osakligt eller sårande beteende eller beteende som bryter mot dessa principer har du rätt att ta tag i det. Du kan också meddela evenemangets arrangör eller jämställdhetsansvarige.

Dessa principer tas upp i samband med evenemangens kommunikation, så att alla deltagare känner till dem. Även jämställdhetsblanketten informeras om vid marknadsföring av evenemang samt under venemangen och annan verksamhet som ordnas av Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f.