Gulisinfo

Bäste gulnäbb!

Grattis till den nya studieplatsen vid Helsingfors universitet! På denna sida har vi samlat en del information som kan komma till nytta i början av studietiden. Vill du veta mera eller vill du delta i våra evenemang och träffa nya vänner? Kontakta oss, dyk upp på ett evenemang och gå med på e-postlistan, vi bits inte.

Agro-Forsts halare

Halare
Våra snygga halare ser ut såhär!

 

Kontakta styrelsen för att få GULISPAKETET, som innheåller halare, sångbok och halarmärke!

Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f

Agro-Forst är en förening för alla svenskspråkiga (och finskspråkiga som vill hänga med förstås!) studerande oberoende studieinriktning vid agrikultur-forstvetenskapliga och veterinärmedicinska fakulteten. Föreningen grundades 1919 och har sen dess aktivt härjat på och samlat på traditioner i sin verksamhet.

Agro-Forst är ett gäng glada och aktiva studeranden som anser att studielivet inte skall vara ett enda pluggande. Därför berikar vi det på olika sätt i form av sitsar, fester, idrott, exkursioner samt andra roliga evenemang. I vårt gäng finns bland andra livsmedels-, näringsvetenskaps-, miljövårds-, mikrobiologie-, ekonomie, teknologie-, lantbruks-, skogsbruks- och veterinärmedicinstuderanden. Föreningens ålderman är professor John Sumelius.

Att studera på svenska vid Helsingfors universitet

Man har genom lag fastställt, att Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet, vars undervisningsspråk är både finska och svenska. Detta innebär att det enligt lag skall finnas minst 27 svenska professurer vid universitetet. På agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är John Sumelius svenskspråkig professor i lantbrukets företagsekonomi.

Svenska Ärenden är den enhet vid Helsingfors universitet som jobbar med de svenska och nordiska frågorna. Det finns en koordinator på varje campus som jobbar med att utveckla den svenska verksamheten. Om du behöver råd eller hjälp med något som berör svenskan eller tvåspråkigheten vid universitetet – det kan vara vad som helst från själva undervisningen, handledningen, studievägledningen och information om kurser till sociala evenemang, vem man ska kontakta i olika frågor som berör svenskan, dina språkliga rättigheter, ja, vad som helst som berör din tillvaro som svenskspråkig student vid Helsingfors universitet – tveka inte utan kontakta då till exempel campuskoordinatorn. Alla frågor och förslag är välkomna! Info om svenskspråkiga kurser kommer ofta via Agro-Forsts e-postlista, det lönar sig att gå med på den.

Har du svårigheter med dina studier eller behöver rådgivning gällande dina studier? Universitet erbjuder olika typer av rådgivning och mer information hittar du här.

Kurser föreläses huvudsakligen på finska med en del undantag. På föreläsningarna har man ändå rätt att använda sig av de båda inhemska språken. Projektarbeten, uppsatser, föredrag och dylika får man naturligtvis framföra på svenska. Kursmaterial och litteratur på svenska som hör till kursen finns att till handa ta. Det lönar sig att fråga om råd av föreläsarna eller äldre studerande som avlagt kursen. Tentamen har man rätt att skriva på båda inhemska språken. Vid tentanmälningen bör man nämna att man vill ha frågorna på svenska. Vid tenttillfället får man ha frågorna framme på båda språken för att undvika missförstånd. Övergång till studier som grundar sig på mycket finskspråkig undervisning och material kan kännas jobbigt i början. Men som svenskspråkiga är det viktigt att kräva undervisning och vägledning på svenska, inte bara för språkets skull utan också för att den svenska sakkunnigheten skall bevaras och utvecklas. Inom branscherna råder numera brist på svenskspråkig sakkunnighet. Man hamnar ibland anstränga sig för att hitta det svenskspråkiga materialet man behöver och antalet svenska kurser är beroende på studieinriktning få.

JOO- avtalet

Det lönar sig att ta kurser som intresserar en på andra fakulteter, universitet eller högskolor för att göra sitt examina mångsidigare. Detta är möjligt genom JOO-avtalet (joustava opinto-oikeus) vilket innebär att man kan ansöka om att ta kurser som kan infogas till examina från andra läroanstalter än var man själv är inskriven i. T.ex. Svenska Handelshögskolans kurser har varit populära tillägg till studierna. Inom universitetet finns också kurser i svensk språkvård och språkkurser man kan stifta bekantskap med. Kurserna brukar annonseras på nätet eller anslagstavlor så man skall hålla ögonen öppna. Kursers behörighet till examina bör kollas med institutionen. Mera info finns här.

Svenskspråkiga och svensktalande personal vid fakulteten:

(e-postadress: förnamn.efternamn@helsinki.fi)

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Korpela Ilkka Universitetslektor, skogsvetenskaper
Laxén Jörn Projektchef
Lamberg-Allardt Christel Professor, näringslära, D-vitamin, kalcium
Saris Per Professor, livsmedelsmikrobiologi, näringslära
Bäckman Stefan Universitetslektor, lantbruksekonomi, hållbart lantbruk
Sumelius John Professor, lantbrukets företagsekonomi, lantbrukets utveckling i u-länder
Fogelholm Mikael Professor, näringslära, kostråd, mat och hälsa, fysisk aktivitet och hälsa
Veterinärmedicinska fakulteten
Valros Anna Professor, husdjursvälfärd
Fredriksson-Ahomaa Maria Professor, livsmedelshygien, miljöhälsa