Kaamosseminaariraportti

Osallistuin tänään kielentutkimuksen tohtoriohjelman Kaamosseminaarin. Oman työpaperini vuoro oli ensimmäisenä, ja oma kommentointivuoroni toisena, mikä sopi minulle hyvin. Ennen työpajoja Arto Mustajoki puhui plenaarissaan ilmiölähtöisyydestä (erotuksena metodilähtöisyydestä) kielentutkimuksessa. Lounaan jälkeen loppuiltapäivä menikin iltapäiväväsymyksen tai oikeastaan -uupumuksen kanssa taistellessa.

Paperini syntyi viime viikon puolivälissä kasatessani tekstimuotoon ajatuksiani aiheesta, jota pohtimaan ryhtyessäni valitin, etten ole keksinyt tai kohdannut hyvää termiä sille.

Internetissä kysymykseensä saa parhaiten oikean vastauksen esittämällä kysymyksen sijaan väärän vastauksen. Hieman sama logiikka pätee tutkimustyöhön liittyvien ongelmien ratkaisuun: työpaperiseminaareissa parasta on juuri se, että kynnys koetella oman varmuusalueen rajoja on melko matala. Kiitän nöyrimmästi Edyta Jurkiewicz-Rohrbacherilta, Mervi Helkkulalta ja muilta osallistuneilta saamastani palautteesta!

Oli mielenkiintoista huomata, miten erilaisiin asioihin lähinnä nykykieliä tutkivat kielentutkijat kiinnittävät huomionsa verrattuna “perinteisiin” filologeihin ja historiantutkijoihin. Mukavaa oli tutustua uusiin ihmisiin ja nähdä vanhoja tuttuja pitkästä aikaa.