Aistimus ry

Aistimus ry on Helsingin yliopiston estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sen tarkoitus on tuoda yhteen, tukea, virkistää ja aktivoida aineen opiskelijoita sekä toimia estetiikan opiskelijoiden etujärjestönä. Aistimuksen tavoitteena on kehittää estetiikkaa oppiaineena ja tieteenalana. Vuodesta 2017 alkaen Estetiikka on kuulunut Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuuntiin.