Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma        21.3.2021

Helsingin yliopiston estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö

Aistimus ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Aistimuksen kaikki toiminta perustuu yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle. Haluamme luoda mahdollisimman matalan kynnyksen osallistua, eikä Aistimuksella ole lainkaan liittymismaksua.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on auttaa arvojen ja tavoitteiden hahmottamisessa. Suunnitelma auttaa myös toiminnan suuntaamisessa. Aistimuksella on yhdenvertaisuusvastaava, joka laatii yhdenvertaisuussuunnitelman, valvoo sen toteutumista ja keskittyy muutenkin yhdenvertaisuuden toteutumiseen järjestön toiminnassa.

Ymmärrämme yhdenvertaisuuden kaikkien ihmisten samanarvoisuutena riippumatta iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta, terveydentilasta, poliittisesta vakaumuksesta, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta, tai mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Minkäänlaista häirintää ei hyväksytä Aistimuksen toiminnassa.

 

Turvallinen tila

Tapahtumissa noudatamme Humanistiklusterin määrittelemiä turvallisen tilan periaatteita, jotka voi tarkistaa humanisticumin sivuilta (www.humanisticum.fi) kohdasta yhdistys: toimintadokumentit. Periaatteiden mukaan kommunikoimme kunnioittavasti ja suhtaudumme vakavasti toisten ihmisten identiteettiin, valintoihin, tilaan ja rajoihin. Emme hyväksy minkäänlaista rasistista, seksististä, loukkaavaa, väkivaltaista tai syrjivää puhetta tai toimintaa. Älä oleta! Muista, että ihmisten rajat ovat erilaiset ja heidän itse määriteltävissään. Älä epäröi toimia, jos havaitset häiritsevää toimintaa.

Yhdenvertaisuusvastaavaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä joko suoraan tai häirintälomakkeen (https://blogs.helsinki.fi/aistimusry/hairintalomake/) kautta.

 

Sukupuoli ja seksuaalisuus

Toiminnassamme haluamme purkaa sukupuolittavaa puhetta ja sukupuolittuneita käytäntöjä sekä ennakkoluuloja. Kaikilla on esimerkiksi vapaus kertoa itsestään juuri sen verran, kuin haluaa. Ketään ei syrjitä sukupuolen tai seksuaalisuuden vuoksi. Kaikilla on vapaus ilmaista sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan muita kunnioittaen haluamallaan tavalla.

 

Tapahtumat

Otamme huomioon erityisruokavaliot ja tarjolla on aina vegaanivaihtoehto. Järjestämme myös alkoholittomia tapahtumia, eikä missään tapahtumassa ole välttämätöntä nauttia alkoholia. Haluamme, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo osallistua tapahtumiimme ilman painetta käyttää päihteitä. Kuten sanottu, tapahtumissamme noudatamme turvallisen tilan periaatteita. Osallistumismaksut halutaan pitää maltillisina.

 

Esteettömyys

Pyrimme priorisoimaan esteettömyyden mahdollisuuksien mukaan. Ilmoitamme tapahtumakutsuissa ja viestinnässämme tilojen esteettömyydestä. Myös esteettömiä tapahtumia järjestetään.

 

Toiminnan läpinäkyvyys

Tiedotamme toiminnastamme ja haluamme tietoisesti pyrkiä eroon tarpeettomista hierarkioista. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostilistojen, järjestön nettisivujen ja sosiaalisen median tilien kautta. Kokoukset ovat kaikille avoimia ja kokousten pöytäkirjat ovat vapaasti luettavissa.