Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteet

Kaikissa Aksentin tapahtumissa noudatetaan Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteita. Turvallisen tilan periaatteet on laadittu yhdessä kaikkien Humanistiklustern tilojen käyttävien järjestöjen kanssa ja ne ovat voimassa kaikessa Humanistiklusterilla tapahtuvassa toiminnassa.

Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteet löytyy täältä: http://www.helsinki.fi/jarj/kouki/Humanistiklusterin_Turvallisen_tilan_periaatteet.pdf