Aksentti ry:n säännöt

Aksentti ry

Yleistä

1§ Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Aksentti ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys on ainejärjestö, jonka tarkoitus on edistää SKK-opiskelijoiden hyvinvointia, intressejä, yhdenvertaisuutta, erityisesti ajaa SKK-opiskelijoiden oikeuksia yliopistossa mutta myös yliopiston ulkopuolella yhteiskunnassa.

 2§ Kieli

Yhdistyksen kieli on suomi kaikkine variantteineen.

3§ Tarkoitus

– olla äänitorvi oman oppiaineemme kehittämiseksi sekä Skk-laisten intressien ajamiseksi koko yliopistossa

– tarjota mahdollisuus osallistua esim. lukupiireihin, keskusteluharjoituksiin ja muihin opiskeluun liittyviin tapahtumiin

– toimia kulttuurikohtaamispaikkana, jossa syvennetään sekä toistemme että suomalaiseen kulttuurin tuntemusta.

– tarjota muu hauskanpito, esim. tapahtumat jouluna/vappuna/laskiaisena, piknikit kesällä ym.

– tehdä yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa.

 4§ Jäsenyys

Yhdistys ei peritä jäsenmaksua. Jäseneksi pääsee kaikki SKK:ta pääaineena ja sivuaineena opiskelevat.

5§ Hallitus, virat ja tehtävät

5.1 Puheenjohtaja on yhdistyksen edustaja ja vastuuhenkilö, joka hoitaa yhdistyksen koordinoinnin. Hän myös kutsuu kokouksen koolle, reagoi sähköposteihin ja tukee muita tehtävissään.

 5.2 Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana silloin, kun puheenjohtaja ei pääse paikalle sairauden tms. vuoksi.

 5.3 Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjat ja mikäli tarpeellista hoitaa myös tiedottajan tehtäviä.

 5.4 Taloudenhoitaja(t) pitää kirjoja ja hakee apurahoja.

 5.5 Tiedottaja(t) pitää kalenterin ajan tasalla ja ilmoittaa HYY:n tiedotteista ja muista tapahtumista.

 5.6 ATK-vastaavaa(t) ylläpitää nettisivustoa ja muut ATK-tehtävät.

 5.7 Opintovastaava(t) edustaa Aksenttia OKE-kokouksissa.

 5.8 Edunvalvoja(t) valvoo Skk-laisten etuja ja ajaa heidän asioitaan. Edunvalvojaan otetaan yhteyttä jos halutaan järjestön tukea. Edunvalvoja huomauttaa yliopiston/muun hallinnollisista epäkohdista ja auttaa opiskelijoita selviämään pulmissa.

 5.9 Kulttuurivastaava(t)järjestää tapahtumia esim. jouluna ja vappuna. Hän myös järjestää fanituotteiden hankinnan ja myynnin, mikäli tarpeellista.

5.10 Yhteyshenkilö(t) muihin järjestöihin tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa.
 
6§ Kokoukset ja päätösvalta
Hallituskokouksia pidetään vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Marras-joulukuussa pidetään vaalikokous, jossa valitaan uuden hallituksen jäsenet, esitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja käsitellään muut esille tulevat asiat. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikko ennen kokousta. Hallituskokous on päätösvaltainen ja laillinen jos puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä ovat paikalla. Mikäli sihteeri ei pääse paikalle, toinen henkilö toimii sihteerinä kokouksen aikana. Kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä.
 
7§ Tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on toimitettava tarkastettavaksi ennen vuosikokous.
 
8§ Sääntöjen muuttamisesta
Sääntöjen muuttamisehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.
Sääntöjen muuttamisesta päätetään ¾ ääntenenemmistöllä.
 
9§ Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
 
10§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen varaton käytettävä Skk:n opiskelun, tutkimustoiminnan, opintojen ja harrastustoiminnan hyväksi.
 
Helsingissä 19.03.2010