Tutkimushanke lyhyesti

ASTULA-tutkimushanke liittyy sosiaalityön työmenetelmien tutkimukseen ja asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta sosiaalityössä koskevaan tutkimukseen. Siinä tarkastellaan erityisesti lasta koskevan tiedon dokumentointia. Sosiaalityössä asiakirjat ovat keskeinen tiedonmuodostuksen työväline ja ne ovat välttämättömiä asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa sekä suunnitelmien ja päätösten tekemisessä. Asiakirjat ovat myös työskentelyn ja ratkaisujen lainmukaisuuden ja valvonnan väline. Asiakirjojen merkitys korostuu asiakasosallisuuden ja -turvallisuuden kysymyksissä.

Hanke sisältää neljä osatutkimusta:
1) Oppilaan osallisuus koulun sosiaalityön dokumentoinnissa (vastuututkija Noora Mäkinen)
2) Dokumentointi osana asiakasturvallisuutta (vastuututkija Aino Kääriäinen)
3) Lapsen huostaanottopäätösten perusteleminen (vastuutukija Raija Kuronen) ja
4) Lapsen emotionaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen lastensuojelussa (vastuututkijat Virve-Maria Toivonen ja Aino Kääriäinen).

Tutkimuksessa hyödynnytetään monipuolisesti kysely-, haastattelu-, asiakirja- ja julkisaineistoja. Hanke tuottaa tietoa ja malleja asiakastyön dokumentoinnin laadun parantamiseen haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluissa.

Lisätietoja:
Aino Kääriäinen, aino.kaariainen@helsinki.fi