Materiaalia tutkimuksista

Täältä löydät ASTULA-hankkeen osatutkimusten tietosuojailmoitukset sekä tiedotteet tutkittaville.

Osatutkimus: Oppilaan osallisuus koulun sosiaalityön dokumentoinnissa
Tiedote tutkittaville (oppilaat)
Suostumuslomake (oppilaat)
Tiedote tutkittaville (kuraattorit)
Tietosuojailmoitus (oppilaat)
Tietosuojailmoitus (kuraattorit)

Osatutkimus: Lapsen emotionaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen lastensuojelussa
Tietosuojailmoitus

Osatutkimus: Argumentointi huostaanottopäätösasiakirjoissa
Tietosuojailmoitus