ASTULA-hankkeen ensimmäinen artikkeli julkaistu

ASTULA-hankkeen ensimmäinen artikkeli on julkaistu tänään 13.12.2022 sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Januksessa. Artikkelin ”Dokumentointi osana asiakasturvallisuutta” on kirjoittanut hankkeemme johtaja, sosiaalityön vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Aino Kääriäinen (VTT).

Artikkelissa tarkastellaan asiakastyön dokumentointia osana asiakasturvallisuuden rakentumista sosiaalityössä. Sosiaalityössä yksi keskeinen tiedonmuodostuksen työväline ovat asiakastyössä kirjoitetut asiakirjat. Oikeusasiamiehen kanteluratkaisuja (n=41) analysoimalla vastataan kysymykseen, millaisia asiakasturvallisuutta heikentäviä asiakastyön dokumentointiin liittyviä ongelmakohtia esiintyy oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa.

Sisällönanalyysin perusteella ryhmiteltiin aineistosta seuraavia asiakirjoihin liittyviä huomautuksia: 1) puutteellinen asiakastyön dokumentointi, 2) tiedon keräämisen virheet, tietopyyntöjen laiminlyönti ja tiedon väärinkäyttö ja 3) suunnitelmien puutteet ja päätöksenteon virheet.

Asiakastyön dokumentointi on keskeisessä asemassa työskentelyn jälkikäteisarvioinnissa ja asiakkaiden oikeusturvakeinojen käyttämisessä. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien sosiaalihuollon asiakkaiden on tärkeää voida luottaa saamiensa palvelujen oikeellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä yhdenvertaiseen kohteluun palveluissa.

Artikkelin pääset kokonaisuudessaan lukemaan täältä: https://journal.fi/janus/article/view/114678/75138

Tutkimushanke lyhyesti

ASTULA-tutkimushanke liittyy sosiaalityön työmenetelmien tutkimukseen ja asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta sosiaalityössä koskevaan tutkimukseen. Siinä tarkastellaan erityisesti lasta koskevan tiedon dokumentointia. Sosiaalityössä asiakirjat ovat keskeinen tiedonmuodostuksen työväline ja ne ovat välttämättömiä asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa sekä suunnitelmien ja päätösten tekemisessä. Asiakirjat ovat myös työskentelyn ja ratkaisujen lainmukaisuuden ja valvonnan väline. Asiakirjojen merkitys korostuu asiakasosallisuuden ja -turvallisuuden kysymyksissä.

Hanke sisältää neljä osatutkimusta:
1) Oppilaan osallisuus koulun sosiaalityön dokumentoinnissa (vastuututkija Noora Mäkinen)
2) Dokumentointi osana asiakasturvallisuutta (vastuututkija Aino Kääriäinen)
3) Lapsen huostaanottopäätösten perusteleminen (vastuutukija Raija Kuronen) ja
4) Lapsen emotionaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen lastensuojelussa (vastuututkijat Virve-Maria Toivonen ja Aino Kääriäinen).

Tutkimuksessa hyödynnytetään monipuolisesti kysely-, haastattelu-, asiakirja- ja julkisaineistoja. Hanke tuottaa tietoa ja malleja asiakastyön dokumentoinnin laadun parantamiseen haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluissa.

Lisätietoja:
Aino Kääriäinen, aino.kaariainen@helsinki.fi