ASTULA-hankkeen ensimmäinen artikkeli julkaistu

ASTULA-hankkeen ensimmäinen artikkeli on julkaistu tänään 13.12.2022 sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Januksessa. Artikkelin ”Dokumentointi osana asiakasturvallisuutta” on kirjoittanut hankkeemme johtaja, sosiaalityön vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Aino Kääriäinen (VTT).

Artikkelissa tarkastellaan asiakastyön dokumentointia osana asiakasturvallisuuden rakentumista sosiaalityössä. Sosiaalityössä yksi keskeinen tiedonmuodostuksen työväline ovat asiakastyössä kirjoitetut asiakirjat. Oikeusasiamiehen kanteluratkaisuja (n=41) analysoimalla vastataan kysymykseen, millaisia asiakasturvallisuutta heikentäviä asiakastyön dokumentointiin liittyviä ongelmakohtia esiintyy oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa.

Sisällönanalyysin perusteella ryhmiteltiin aineistosta seuraavia asiakirjoihin liittyviä huomautuksia: 1) puutteellinen asiakastyön dokumentointi, 2) tiedon keräämisen virheet, tietopyyntöjen laiminlyönti ja tiedon väärinkäyttö ja 3) suunnitelmien puutteet ja päätöksenteon virheet.

Asiakastyön dokumentointi on keskeisessä asemassa työskentelyn jälkikäteisarvioinnissa ja asiakkaiden oikeusturvakeinojen käyttämisessä. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien sosiaalihuollon asiakkaiden on tärkeää voida luottaa saamiensa palvelujen oikeellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä yhdenvertaiseen kohteluun palveluissa.

Artikkelin pääset kokonaisuudessaan lukemaan täältä: https://journal.fi/janus/article/view/114678/75138

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *