MOOC-kurssi: Asiakastyön dokumentointi sosiaalityössä

Kurssi toteutetaan kaikille avoimena MOOC-kurssina (5 op)

Keväällä on tarjolla uusi kaikille avoin opintojakso asiakastyön dokumentoinnista osana ASTULA-hanketta. Kurssilla opitaan asiakastyön dokumentoinnin periaatteet ja merkitys tiedonmuodostuksessa sosiaalityössä. Asiakastyön dokumentoinnin monet eri ulottuvuudet otetaan esiin. Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt asiakastyötä ohjaavaan lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen asiakastyössä.

Aikataulu 11.3.2024–5.5.2024

Kurssi löytyy Helsingin yliopiston avointen verkkokurssien tarjonnasta sekä avoimesta yliopistosta, lisätietoja https://studies.helsinki.fi/kurssit/toteutus/otm-1cdb3716-8a53-4c7b-b884-08670612ba02

ASTULA-hanke Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 15.-16.2.2024

ASTULA-hanke järjestää Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 15.2.2024 työpajan aiheesta Asiakirjat ja rekisteriaineistot tiedon muodostamisen välineinä tutkimuksessa ja sosiaalityössä.

Sosiaalityössä asiakirjat ovat keskeinen tiedonmuodostuksen väline asiakkaan tilanteesta ja palveluntarpeista päätettäessä. Asiakirjat ovat myös työskentelyn ja ratkaisuiden lainmukaisuuden valvonnan välineitä. Asiakirjoilla on merkittävä rooli arvioitaessa työskentelyn vaikuttavuutta. Lainsäädännöllä ohjataan asiakastyön suuntaan, jossa asiakkaat pääsevät yhä enemmän lukemaan itseään koskevia asiakirjoja OmaKannasta.

Yhä enenevässä määrin asiakkaasta kertyy tietoa myös erilaisiin rekistereihin, niin sosiaalihuollossa kuin sen ulkopuolellakin. Rekisteritiedon avulla voidaan tutkia erityisesti sosiaalihuollon toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikuttavuutta. Asiakirjat ja rekisteritieto ovat siten tärkeitä tutkimusaineistoja. Niiden käyttöä tähän tarkoitukseen valvotaan ja rajoitetaan toisiolailla ja Findatan organisoimalla lupajärjestelmällä.

Asiakirjoilla ja niiden kirjoittamisella on monia eri vaikutuksia:
-Asiakirjojen kirjoittaminen vaikuttaa ammattilaisen työhön ja työskentelyyn
-Asiakirjat vaikuttavat ihmisten elämään ja palveluihin
-Asiakirjoista tehdään päätelmiä palvelujen laadusta, määrästä ja tarkoituksenmukaisuudesta
-Asiakirjoista tulkitaan työskentelyn päätöksentekoa ja sen lainmukaisuutta.

Kutsuimme työryhmään esityksiä, joissa pohditaan asiakirjatutkimuksen ja rekisteritutkimuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia. Millaista tutkimustietoa tarvitaan vaikuttavan sosiaalityön tekemiseen? Miten asiakkaat otetaan mukaan dokumentointikäytäntöihin? Millaista eettistä arviointia ja tietosuojaratkaisuja asiakirja- ja rekisteritutkimus edellyttävät? Miten asiakastietojärjestelmät vaikuttavat dokumentointiin? Miten asiakirja- ja rekisteritietoa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä?

Lisätietoja Sosiaalityön tutkimuksen päivistä, ilmoittautua ehdit vielä 26.1.2024 asti https://events.tuni.fi/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat-2024/