Etusivu

Tervetuloa maksuttomaan Autismikirjon tutkimus Suomessa -seminaariin, joka järjestetään perjantaina 22.4.2022 Zoomissa.

Seminaarin jälkeisenä päivänä lauantaina 23.4. järjestetään verkostopäivä, jonka aikana nostetaan esiin tutkijoita, jotka eivät ole mukana seminaarissa, jatketaan edellisenä päivänä käynnistyneitä keskusteluja sekä pohditaan kansallisen autismistrategian luomisen mahdollisuutta. Verkostopäivä on hybriditapahtuma. Lisätietoja paikasta myöhemmin.

Seminaarin ajatuksena on tuoda esille eri toimijoita, jotka työskentelevät autismikirjon tutkimuksen parissa Suomessa. Tarkoituksena on kuulla tutkijoiden uusimmat tutkimustulokset, miten ja miksi eri tieteenalojen tutkijat lähestyvät heidän uusimpia tutkimusaiheitaan ja tuloksia, sekä mitkä tulokset heidän mielestään ovat tärkeitä.

Samalla haluamme kuulla, miten autismikirjoon kuuluvat henkilöt ja heidän läheisensä kokevat, että he voisivat helpottaa autismitutkimusta ja mitä aiheita he pitävät tärkeinä.

Seminaari- ja verkostopäivän aikana tulemme näkemään läpileikkaavan  kattauksen uusimmasta autismikirjon tutkimuksesta Suomessa. Toivomme näiden tilaisuuksien toimivan hyvänä alkuna päästä jyvälle siitä, miten eri asemista näemme autismitutkimuksen ja myös saavamme ajatuksia siitä, miten voisimme toimia tulevaisuudessa vielä tiiviimmin yhdessä.

Järjestäjät: