Etusivu

Kiitos kaikille osallistuneille Autismikirjon tutkimus Suomessa -seminaarista huhtikuussa 2022!

Seminaari toi esille eri toimijoita, jotka työskentelevät autismikirjon tutkimuksen parissa Suomessa. Seminaarissa kuulimme tutkijoiden uusimpia tutkimustuloksia siitä, miten ja miksi eri tieteenalojen tutkijat lähestyvät uusimpia tutkimusaiheitaan sekä mitkä tulokset heidän mielestään ovat tärkeitä. Kuulimme myös, miten autismikirjoon kuuluvat henkilöt ja heidän läheisensä kokevat, että he voisivat helpottaa autismitutkimusta ja mitä aiheita he pitävät tärkeänä tutkia. Seminaarissa käytiin myös vilkasta keskustelua puheenvuorojen herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä.

Seminaarin jälkeisenä päivänä lauantaina 23.4. oli tarkoitus järjestää verkostopäivä, joka jouduttiin siirtämään eteenpäin teknisten ongelmien takia. Verkostopäivän uusi ajankohta on lauantai 20.8. ja se järjestetään Zoomissa. Verkostopäivän tarkoituksena on koota yhteen tutkijoita, autismikirjon yhdistyksiä sekä muita autismikirjon tutkimuksesta kiinnostuneita ja se on kohtaamispaikka keskusteluille suomalaisesta autismitutkimuksen kentästä ja sen suuntaviivoista.

Ilmoittautuminen verkostopäivään on päättynyt. Infokirje ja osallistumislinkit lähetetään ilmoittautuneille etukäteen. Seminaaria ei järjestetä elokuussa uudelleen.

Kokonaisuudessaan toivomme, että tilaisuus tarjoaa hyvän alun yhteisen ymmärryksen muodostamiselle siitä, miten näemme autismitutkimuksen eri asemista ja miten voisimme toimia tulevaisuudessa vielä tiiviimmin yhdessä.

Järjestäjät:

uef logo