Seminaaripäivä 22.4.2022

Seminaaripäivän ohjelma

9.00 – 9.15             Tilaisuuden avaus

9.15 – 9.45             Heta Pukki Suomen autismikirjon yhdistys

9.45 – 10.15          Tarja Parviainen  Autismiliitto, toiminnanjohtaja

10.15 – 10.30        Tauko

10.30 – 11.00        Elina Kontu professori, autismikirjo ja kehitysvammapsykologia

11.00 – 11.30        Anneli Kylliäinen dosentti, kehitysneuropsykologia

11.30 – 12.30        Lounastauko

12.30 – 13.00        Maija Castren  dosentti, biolääketieteen tutkija

13.00 – 13.30        Pirta Hotulainen dosentti, neurotiede

13.30 – 13.45        Tauko

13.45 – 14.15        Riikka Lindström erikoispsykologi, psykologian tohtori

14.15 – 14.45         Katja Jussila psykologi, psykologian tohtori

14.45 – 15.00        Tauko

15.00 – 15.30        Eija Kärnä professori, erityispedagogiikka

15.30 – 16.00        Vesa Korhonen FT, yhteiskuntasuhdejohtaja

16.00 – 16.15        Loppupuheenvuoro


Tilaisuuden zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtumapäivää