Verkostopäivä 20.8.2022

Autismitutkimusseminaarin järjestäjät tarjoavat tutkijoille, autismikirjon yhdistyksille sekä muille autismikirjon tutkimuksesta kiinnostuneille mahdollisuuden kokoontua keskustelemaan autismitutkimuksen suuntaviivoista. Verkostopäivässä käymme teemallisia keskusteluja mm. kansallisen autismitutkimusstrategian tarpeesta, autismiyhdistysten toiveista tutkimuksen suhteen ja osallistavan tutkimusotteen kehittämisestä.

Verkostopäivä järjestetään Zoomissa, paikanpäälle ilmoittautuneiden pienen määrän takia.

20.8. Verkostopäivän ohjelma

klo 8:30 Zoom-aukeaa yhteyksien testaamista varten

klo 9:15-10 Yhteinen avaus

klo 10-12 Teemaryhmät 1, 2 ja 3

klo 12-13 Lounastauko

klo 13-15 Teemaryhmät 1, 2 ja 3

klo 15-15:15 Tauko

klo 15:15-16 Yhteinen koonti: paneelikeskustelu

 

Keskusteluun voi osallistua pyytämällä puheenvuoroa Zoomin kädennostotoiminnolla tai kirjoittamalla kommenttinsa/kysymyksensä Padlet-chattiin. Järjestäjät jakavat puheenvuoroja ja nostavat Padletiin tulleita kysymyksiä ja kommentteja yleiseen keskusteluun.

Jos Zoom tai Padlet ovat alustoina vieraampia, järjestäjät neuvovat mielellään niiden käytössä aamulla klo 8:30 lähtien. Osallistujat voivat tulla myös tuolloin testaamaan yhteytesi ennen yhteisen ohjelman alkamista.

Teemaryhmä 1: Mitä on autismikirjon osallisuus tutkimuskäytännöissä?

Ei mitään meistä ilman meitä. Osallistavat tutkimuskäytännöt tarkoittavat tutkimusotteita ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat autismikirjon henkilöiden Ne voivat näkyä osallistavana lähestymistapana läpi tutkimusprosessin tai osallistavien menetelmien soveltamisena jossain tutkimuksen vaiheessa. Tässä teemaryhmässä käymme keskustelua siitä, miksi ja miten olisi tärkeää lisätä ja tukea autismikirjon osallisuutta tutkimushankkeissa. Tarvitaanko osallisuuden toteuttamisen tukemiseksi kenties eri toimijoiden yhdessä valmistelemia kansallisia suosituksia osallisuuden toteuttamiseksi tutkimushankkeissa?

Puheenjohtaja Heta Pukki, M.Ed. (erityispedagogiikka), järjestösuunnittelija, Suomen autismikirjon yhdistys

Teemaryhmä 2: Tutkimuksen painopisteet

Tutkittu tieto riippuu siitä mitä lähdetään tutkimaan. Autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä toiveet tutkimusten aiheiden ja päämäärien suhteen poikkeavat tutkitusti rahoitetusta ja toteutetusta tutkimuksesta. Tässä teemaryhmässä käymme keskustelua siitä, millaisia toiveita suomalaisilla autismiyhdistyksillä, autismikirjon ihmisillä ja heidän lähipiirillään on tutkimuksen suhteen ja mitä mahdollisuuksia suomalaisella tutkimuksella on vastata niihin. Tarvitaanko mahdollisesti kansallista autismitutkimusstrategiaa, jonka valmisteluun osallistuisi yliopistojen edustajien lisäksi myös autismikirjon yhdistysten edustajia?

Puheenjohtaja Anni Kilpiä, PsM, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto PEICAS-hanke

Teemaryhmä 3: Tutkimuksen vaikuttavuus

Vain saavutettavissa oleva tieto voi muuttaa maailmaa. Tutkimuksen vaikuttavuus voidaan nähdä laajana käsitteenä, joka kattaa muun muassa vaikutukset niin yksilöön, ympäristöön, ammattikäytäntöihin, tieteellisen tiedon ja menetelmien rakentumiseen, yleiseen ymmärrykseen aiheesta, yhteiskunnan rakenteisiin kuin päätöksenteon prosesseihin. Tässä teemaryhmässä keskustelemme siitä, millaista vaikuttavuutta autismikirjon tutkimuksessa eri tahot pitävät tärkeänä ja miten tutkimus voisi ylittää saavutettavuuden esteitä, kuten kielimuureja, tutkimusjulkaisujen maksullisuutta sekä olemassa olevan tiedon pirstaleisuutta. Millainen voisi esimerkiksi olla verkkoalusta, jonne koottaisiin tiiviisti ja yleiskielisesti tietoa suomalaisesta autismikirjon tutkimuksesta?

Puheenjohtaja Vesa Korhonen, FT, yhteiskuntasuhdejohtaja, Autismisäätiö