YNE koolla ensimmäistä kertaa

Tieteellisen neuvoston ja opintoasioista vastaavan neuvoston rinnalle on perustettu myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto, tuttavallisesti YNE. Neuvoston tehtävänä on seurata yvv-toimenpideohjelman toteuttamista, valmistella uutta strategiaa ja ylipäätään tukea yliopistoa yvv-työssä. Ulkopuolisia jäseniä YNE:ssä ovat O-P Heinonen, Risto E. J. Penttilä, Eero Holstila, Arja Suominen ja Janne Virkkunen. Järjestäytymisen lisäksi ensimmäisen kokouksen teemoina 16.6. oli kumppanuuspolitiikka ja varainhankinta. Kokouksessa oli hyvä ilmapiiri ja kiinnostavia ajatuksia syntyi. Keskustelussa muun muassa Yliopiston yhteisöllisyyden ja me hengen vahvistaminen, elinkeinoelämäsuhteiden tiivistäminen, Helsinki-yhteyden parempi hyödyntäminen. Yhteyspäällikkö Mika Tuuliainen vastaa YNEen liittyvästä valmistelusta. Seuraava kokous on 4.10.2010.

This entry was posted in YVV-palaverit ja tapaamiset by Pia Dolivo. Bookmark the permalink.

About Pia Dolivo

Pia Dolivo toimii Helsingin yliopiston varainhankintakampanjan päällikkönä sekä alumni- ja lahjoittajasuhteet yksikön esimiehenä. Dolivo on opiskellut Helsingin yliopistossa yleistä valtio-oppia, kansantaloutta, sosiaalipolitiikkaa ja viestintää. Valtiotieteen maisteriksi Dolivo valmistui vuonna 1999 ja on siitä lähtien työskennellyt yliopiston rajapinnoilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *