YNE koolla ensimmäistä kertaa

Tieteellisen neuvoston ja opintoasioista vastaavan neuvoston rinnalle on perustettu myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto, tuttavallisesti YNE. Neuvoston tehtävänä on seurata yvv-toimenpideohjelman toteuttamista, valmistella uutta strategiaa ja ylipäätään tukea yliopistoa yvv-työssä. Ulkopuolisia jäseniä YNE:ssä ovat O-P Heinonen, Risto E. J. Penttilä, Eero Holstila, Arja Suominen ja Janne Virkkunen. Järjestäytymisen lisäksi ensimmäisen kokouksen teemoina 16.6. oli kumppanuuspolitiikka ja varainhankinta. Kokouksessa oli hyvä ilmapiiri ja kiinnostavia ajatuksia syntyi. Keskustelussa muun muassa Yliopiston yhteisöllisyyden ja me hengen vahvistaminen, elinkeinoelämäsuhteiden tiivistäminen, Helsinki-yhteyden parempi hyödyntäminen. Yhteyspäällikkö Mika Tuuliainen vastaa YNEen liittyvästä valmistelusta. Seuraava kokous on 4.10.2010.

Matlun YVV-toimikunnassa esillä avara-asiat

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yvv-toimikunta kokoontui ma 17.6. 2010. Kokouksen erityisenä teemana varainhankinta ja alumniasiat Pia Dolivon ja Anni Siitosen alustamana. Keskustelu oli vilkasta, erityisesti seraavat asiat olivat tapetilla:

Alumnitoiminnan osalta
– toiminta lähtenyt erittäin hyvin käyntiin, alumni-ilta maaliskuussa oli menestys. Alumneilta saadun palautteen perusteella tilaisuus tullaan järjestämään vuosittain, seuraava tapahtuma siis keväällä 2011
– opiskelijajärjestöt ja jatko-opiskelijat kytketty mukaan tapahtuman järjestelyihin
– tiedekunnan oppiaineilla omat alumniryhmät kampuksella ja laitokset vastaavat tiedottamisesta ryhmilleen
– prosessi valmistuneiden nappaamiseksi hyvällä mallilla: asia mm. esillä tdk:n puheenvuorossa publiikissa, tutkinnonanomuslomakkeessa ruksi haluan liittyä, viikko valmistumisen jälkeen dekaanin onnittelukirje
-alumnitoiminnan jatkokehittämisen suuntaviivoina sisältö pintaan (korkeatasoinen tiedollinen anti), yhteistyöohjelmien luonti  ja osallistaminen (kyselyn mukaan tdk:n alumnit kiinnostuneita osallistumaan erityisesti työelämäyhteyksien vahvistamiseen), esim critical friendship sekä alumnien tarpeiden kuunteleminen

Varainhankinnan osalta
– kampanjan jalkauttaminen tiedekuntaan näkyvyyden ja osallistumisen muodossa
– keskeistä koordinaatio ja yhteinen esiintyminen (sama viesti, materiaalit, toimintamallit)
– sovittiin että Juha Karhu kerää tiedekunnan potentiaalisten lahjoittajien listan (nykyiset lahjoittajat ja yhteistyökumppanit) ja toimittaa ne Pia Dolivolle
– sovitaan lähestyminen ja “myyntitiimit”
– avara:n ideana mallintaa ja tukea (tehdä mahdollisimman helpoksi), tiedekunta tuo kontakteja ja sisältöä

Paljosta muustakin tosiaan keskusteltiin. Unohtuiko oheisesta listasta jotain olennaista Anni ja Riitta?