About Pia Dolivo

Pia Dolivo toimii Helsingin yliopiston varainhankintakampanjan päällikkönä sekä alumni- ja lahjoittajasuhteet yksikön esimiehenä. Dolivo on opiskellut Helsingin yliopistossa yleistä valtio-oppia, kansantaloutta, sosiaalipolitiikkaa ja viestintää. Valtiotieteen maisteriksi Dolivo valmistui vuonna 1999 ja on siitä lähtien työskennellyt yliopiston rajapinnoilla.

Avara-palaveri 3.8.2010

AVARA-PALAVERI

3.8.2010 KLO 12.00–13.30

AGENDA

1. HENKILÖSTÖASIOITA

 • VTK Riikka Mäntyniemi valittu avara-tiimiin kampanjasihteeriksi ajalle 16.8.2010–31.1.2011
 • Toimenkuvassa mm. varainhankintaan liittyvät asiakaspalvelutehtävät, asiakkuuden hallinta, lahjoittajasuhteiden hoitaminen, viestintä ja markkinointi
 • Riikka sijoittuu avara-tiimin työtilaan, mistä johtuen Marika Poutiainen muuttaa verkkoviestintätiimin tiloihin 2. kerrokseen, jossa vapaa työpiste
 • Muuton tulee tapahtua 9.8. mennessä, sillä tällöin puusepät tulevat tekemään viimeiset avara-työtilaan tehtävät kalustemuutokset. Marika jatkaa kokopäiväisenä alumniyhdistyksen työntekijänä elokuun loppuun ja sitten 1-2 päivää viikossa syksyn ajan
 • Kikka Lehmusto Taivaasta jatkaa avara-toiminnan konsultointia keskimäärin 1 päivä viikossa. Yhteistyöstä sovitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti
 • Vararehtorin sihteeri Maija Roiton toimenkuvaa on myös kesän aikana täydennetty avara-asioilla. Maija tulee tukemaan erityisesti lahjoittajatapaamisten sopimista sekä osallistuu Kirahviklubin tilaisuuksien järjestelyihin

 

2. AJANKOHTAISTA JUURI NYT

 • Kesäkuulumisia: uusia alumneja heinäkuussa 113, kampuksella nyt 7440, yhdistyksessä 2800, tavoitetaan yhteensä 9338. Muutama Kirahviklubin suuruinen lahjoitus tullut kesällä, yksi testamenttilahjoitus vireille
 • Alumnitoiminta
  • NE/5 (uusi kampuksen platformi) etenee suunnitellusti. Testaus elokuussa (tähän erityistä huomiota), käyttöönotto syyskuussa, kieliversiot tämän jälkeen. Anni täydentää teknisen toteutuksen suunnitelmaa käyttöönotto/sisältösuunnittelun aikataululla ja viesintäsuunnitelmalla
  • Yhdistyksen syksyn suunnittelu: syyskuun Yliopisto-lehden välissä postitetaan jäsenille tapahtumakalenteri, Pia Ö tiedottaa tarkemmin deadlinet
  • Alumnisopimus: palaveri torstaina 5.8., avoimet asiat keskusteluun Susanna Miekk-ojan kanssa
 • Varainhankinta
  • Kirahviklubi Tvärminneen
  • Sisäinen markkinointi, erityisesti johto
  • Alumnikampanjan toteutus
  • Markkinointimateriaalien massakustomointi
  • Apurahahallinnon uudistaminen etenee suotuisasti, päätöskokous 30.8.
  • Rahastojen sääntöjen uudistamisen ja hoitokuntien nimeämisen prosessi toteutetaan elo-syyskuun aikana
 • Yhteiset
  • Avara-seminaari: Anni ja Pia D. valmistelevat tällä viikolla ohjelman loppuun, maanantaina 9.8. lähetetään ohjelma avara-verkostolaisille
  • Alma-sivut: päivitetään elokuussa
  • Helsinki Insight sivustolle tehdään käytettävyystestaus elokuussa verkkoviestintäyksikön oragnisoimana

3. AVARA-PALAVERIT SYKSYLLÄ

 • Sovittiin, että joka toinen viikko avara-palaveri, joka toinen viikko alumnit ja varainhankintaihmiset kokoontuvat  keskenään.
 • Seuraavat palaverit: avara-palaveri 9.8. klo 13, avara-palaveri 16.8. klo 10
 • Sovitaan seuraavat kun kaikki paikalla

 

Haussa kampanjasihteeri

Vahvistamme syksyllä avara-tiimiä palkkaamalla kampanjasihteerin. Tavoitteena on mahdollisimman nopeasti löytää henkilö, joka voi hypätä liikkuvaan junaan ja tukea meitä saavuttamaan tavoitteemme. Toimenkuva tulee rakentumaan varainhankintaa liittyvästä CRM-työstä, tapahtumien järjestämisestä, markkinoinnin toteuttamisesta ja verkkosivujen päivittämisestä. Kyseessä on back-office tehtävä, jossa nopeus, joustavuus ja asiakaspalveluhenkisyys ovat valtteja. Loppuvaiheen opiskelija tai vastavalmistunut sopisi hyvin tehtävään. Tuleeko joku sopiva mieleesi?

YNE koolla ensimmäistä kertaa

Tieteellisen neuvoston ja opintoasioista vastaavan neuvoston rinnalle on perustettu myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto, tuttavallisesti YNE. Neuvoston tehtävänä on seurata yvv-toimenpideohjelman toteuttamista, valmistella uutta strategiaa ja ylipäätään tukea yliopistoa yvv-työssä. Ulkopuolisia jäseniä YNE:ssä ovat O-P Heinonen, Risto E. J. Penttilä, Eero Holstila, Arja Suominen ja Janne Virkkunen. Järjestäytymisen lisäksi ensimmäisen kokouksen teemoina 16.6. oli kumppanuuspolitiikka ja varainhankinta. Kokouksessa oli hyvä ilmapiiri ja kiinnostavia ajatuksia syntyi. Keskustelussa muun muassa Yliopiston yhteisöllisyyden ja me hengen vahvistaminen, elinkeinoelämäsuhteiden tiivistäminen, Helsinki-yhteyden parempi hyödyntäminen. Yhteyspäällikkö Mika Tuuliainen vastaa YNEen liittyvästä valmistelusta. Seuraava kokous on 4.10.2010.

Lahjoitusuutisia hevosrintamalta

Professori Riitta-Mari Tulamo on onnistuneesti kerännyt rahoituksen eläinlääketieteen anestesiologian ja kivunhoidon lahjoitusprofessuuria varten. Lahjoittajina mm. Eläinlääketieteen tutkimussäätiö, Suomen eläinlääketieteen säätiö, Vetcare Oy ja Yliopiston Apteekki. Lahjoitus julkistetaan elokuussa. Lisäksi Tulamolla olisi halukuutta perustaa rahasto Hevostutkimuksen tukemiseksi. Tätä varten kutsumme pyöreän pöydän neuvotteluun potentiaaliset keskeiset kumppanit syyskuussa.

Kesko Oyj:n lahjoitus Tulevaisuusrahastoon

Kesko Oyj on tehnyt Tulevaisuusrahastoon 100 000 euron lahjoituksen ja lahjoitusta juhlittiin ke 16.6 kanslerin johdolla yliopistolla. Paikalla oli Keskon viestintäjohtaja Paavo Moilanen, Helsingin aluejohtaja Antti Palomäki,
tiedottaja Mirva Moilanen sekä yliopistolta kansleri Niiniluoto, vararehtori Kontula ja allekirjoittanut. Saimme shekin ja Kesko puolestaan kehystetyn lahjoittajadiplomin. Kesko tulee mukaan Tulevaisuusrahaston neuvottelukuntaan sekä lahjoituksen myötä myös Kirahviklubin pysyväksi jäseneksi. Keskustelimme mm. Keskon aikaisemmasta yhteistyöstä yliopiston kanssa, heidän yhteiskuntavastuun politiikasta ja kestävästä kehityksestä yhteisenä intressinä.

World Design Capital ja Helsinki Insight

Pikaisesta tilannekatsauspalaverista kulttuurijohtaja Pekka Timosen ja yhteyspäällikkö Mika Tuuliaisen kanssa kehkeytyi iltapäivällä erittäin mielenkiintoinen neljä tuntia kestänyt workshop, josta ei intoa puuttunut.
Samalla selvisi mitä WDC hanke todella tavoittelee ja mikä voisi olla yliopiston lähtökohta mukanaololle.

Kyse on yhteiskunnallista hankkeesta, jossa designin vipuvaikutuksella haetaan uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Hyvin tulevaisuusorientoitunut. Design thinkingin lisäksi keskeistä sisällöt joille uusia ratkaisuja haetaan. Tässä todella vahva linkitys Helsinki Insight hankkeisiin. Kaisatalo on itsestään selvästi erinomainen hanke kytkettäväksi myös tähän junaan, mutta entäs muut? Mikään elämänalue ei WDC-hankkeelle ole vieras. Kestävä kehitys, kaupunkirakenteen kehittäminen, hyvinvointipalvelut jne tärkeitä sisältöaluetta. Nyt ei siis erityisesti etsitä uutta aalto maljakkoa…

Mari Vaattovaara on valittu designsäätiön hallituksen jäseneksi ja Thomas Wilhelmsson säätiön valtuuskunnan varapj:ksi. Mika Tuuliainen on vetovastuussa hallinnossa wdc-asioista. Minä kuulostelen miten asia linkittyy Helsinki Insight -hankkeisiin.

Yliopiston sisällä asia polkaistaan vaudilla käyntiin syksyn aikana. Mari, Mika ja allekirjoittanut tapaavat vielä ennen lomia ja pureskellaan teemaa, joryssa asia esillä elokuussa. Laittakaa mietintään, miten design ajattelu
voisi edistää Helsinki Insightin puitteissa uusien ratkaisuiden löytämistä.

Leif Åbergin kanssa Taivaassa: globaali-lokaali hankkeen eteneminen

 Lyhyesti Kikka Lehmuston tekemät muistiinpanot tapaamisesta.

1. HS-HY-tapahtumakonsepti

-esiteltiin Helsingin Sanomien ja Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen projektin konseptiluonnos ja kommunikaatiosuunntelma.

-tapahtumat: lokakuun puolessa välissä pidettävän toisen tapahtuman teeman työnimi: hyvä elämän yhteisön näkökulmasta, johon aiheita ja esiintyjiä (Pia Dolivon alustava aihe/esittäjäluettelo). Valtiotieteellisen tiedekunnan esiintyjät ja aiheet valmiina elokuun alussa. Näin Valtiotieteellinen lähtee heti syksystä mukaan varainhankintaan ja alumnitoimintaan.

-todettiin että Vox sopisi luonteeltaan myös world design capital -tapahtumaan 2012, Leif käynyt keskusteluja yliopiston roolista esimerkiksi designin ulottamisesta yheiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoihin ja teemasta accessibility to information – mahdollistaa informaatio ja vuorovaikutus kaikkien ulottuville. Media, kaupunki ja yliopisto yhteistyö olisi vahva asetelma.

-kommentti Leifiltä: konseptiin ja tapahtumaan mukaan nuorten ääni ja vaikuttamiskeinot, virtuaalimaailma, sosiaalinen media jne. Samoin huomio, että uudet vaikuttamisen muodot toimivat jo paikallisdemokratiassa esimerkiksi kaupunginosaseuroissa ja kuntatasolla

-vox konseptin pdf lähetetty Leifille mailitse

2. Kiteytys -ajatuksia lyhyesti

-valta- ja vastavirtaa jo 65 vuotta

-positiivinen konflikti

-critical friends

-risupartaradikalismi

-tiedekunnasta päättymätön virta yhteiskunnallisia vaikuttajia

Huippuoppimisympäristöt hankkeen ajankohtaisia kuulumisia

Tapaaminen Inkeri Salonharjun kanssa 15.10.2010, Pia ja Mikko

Kaisa-kirjastolle on perustettu oma markkinointiviestintäryhmä, jonka tehtävänä pohtia myös varainhankintaa. Mukana ryhmässä Kaisa Sinikara, Inkeri Salonharju, Jussi Omaheimo ja kampuskirjastojen johtajat.

Kirjasto on määritellyt hankkeen keskeisiksi kohderyhmiksi: 1. opiskelijat, 2. kirjaston toimialaan liittyvät asiantuntijat, 3. kirjaan, kustantamiseen, kommunikaatioon, oppimiseen liittyvä elinkeinoelämä ja säätiöt. (Täydennetään listaa Sari Lindblom-Ylänteen kanssa)

 Mitä tehdään syksyllä?

 – Hankkeen kiteytysilmoitus Helsingin Sanomissa elo-syyskuun vaihteessa

– Yritetään saada samoihin aikoihin myös hankkeen banner yliopiston pääsivulle ja ilmoitus yliopistolehteen sekä planssi kaisaniemeen (metrotaso, entinen anttilan sisäänkäynti)

– Muutan maailmaa -näkyvyys kirjaston ständillä avajaiskarnevaaleissa: tuodaan esiin materiaaleissa: tehdään kiteytysesite, karkkia, juliste jne

– Järjestetään sidosryhmätilaisuus opiskelijoille lokakuussa opiskelijakirjaston vuosipäivän tienoilla 23.10. Esitellään uutta kirjastoa opiskelijoille ja kutsutaan heidät vahvasti mukaan kirjaston suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen. Pyritään myös innostamaan mukaan varainhankintaan hankkeen hyväksi. Tehdään pp-esitys kiteytyksen pohjalta muutan maailmaa ilmeellä.

– Järjestetään Helsinki Insight -tapahtuma kirjaston varainhankinnan kohderyhmille syyskuussa, kutsut muutan maailmaa ilmeellä, ajoitus lähettämiselle ilmon kanssa. Ohjelmarunko jo pitkällä

 Muita asioita

 – Opiskelijakirjaston historia, kirjoittajana Hanna Kuusi, ilmestyy alkuvuonna 2011

– Ideoinnissa myös avajaisnäyttelyn teema ja yhteistyökumppanit kirjaston uuteen näyttelytilaan syyskuussa 2012

– World Design Capital -hankkeeseen osallistumisen suunnittelu

HS-palaverissa tarkentui yhteistyön konsepti

Toinen vaihe yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteistyöstä on parhaillaan käynnistymässä. Keväällä HS:n palstoilla näkyi vahvasti yliopiston kampanjailmoitukset. Syksyn avaa Kaisa-kirjaston ja huippuoppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvä hankeilmoitus. Sen jälkeen painopiste onkin HS:n ja HY:n yhteisen tapahtumasarjan lanseerauksessa ja toteutuksessa.

Tulossa on mielenkiintoinen uusi tapahtumakonsepti, jonka nimi ja ilme saivat jo tänään alustavan hyväksynnän. En kuitenkaan paljasta sitä ihan vielä, vaan laitan pian myös tänne blogiin leiskoja ja avaan konseptia tarkemmin. Sisältö pintaan ajattelu jatkuu kuitenkin vahvasti. Nyt mennään myös Pecha Kuchaa vähän syvemmälle, reilun kuusiminuuttisen sijaan aikaa on akateeminen vartti. Kolme paria, kuusi puhujaa. Toinen toisiaan täydentävät / haastavat näkökulmat.

Teemme yhdessä kaksi tapahtumaa syksyn aikana, ensimmäisen syyskuun puolivälissä ja toisen lokakuun puolivälissä. Lisäksi viemme konseptin pienimuotoisemmin Hesarin mediatorille marraskuussa. Kaikki tapahtumat tulevat näkymään isosti Hesarissa. Teemoina hyvä elämä yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Lisätietoja HS-yhteistyöstä Pia D:ltä.

Ilmastonmuutoshankken syksyn suunnittelua

Kumpulan kampuksella vierähti tänään koko aamupäivä, sillä palaverointi jatkui Sanna Sorvarin kanssa ilmastonmuutoshankkeen syksyn ideoinnilla.

Seuraavista toimista sovitiin:

1. Hyde 100 vuotta
– Hyytiälän metsäaseman 100-vuotisjuhlat 1.7.2010
– kutsutaan mukaan varainhankinnan kohderyhmiä: mm. kampanjakomitea, alan yrityksiä, avaran yhteistyökumppaneita (Pia hoitaa)
– ilmastonmuutoshanke juhlassa esiin seuraavasti: Markku Kulmala kertoo omassa puheenvuorossaan miten ilmastonmuutoshanketta voi tukea (tehdään pari pp-slideä kampanjapohjalla, mukaan 2-4 julistetta (Helsinki Insight ja eskimo), Helsinki Insight -esitteitä ja hankkeen esitekortti), myös Paavo Lipposta voi pyytää puhumaan asian tärkeydestä kampanjakomitean pj:n ominaisuudessa

2. Aerosolikoferenssin hyödyntäminen                                                                                                                                             – Kansainvälinen aerosolikonffa tuo alan tutkijoita Helsinkiin elo-syyskuun vaihteessa
– Järjestetään konffan yhteydessä kutsuvieraslounas (kutsujina rehtori ja Kulmala), jossa alan kotimainen ja ulkomainen kärki kertoo tutkimuksesta ja hankkeesta hankkeen ydinkohderyhmälle . Konseptina ja kutsupohjana Helsinki Insight ja eskimokuva. Mikko taittaa. Tätä varten tehdään kuntoon sidosryhmäkartta.

– Miten yliopisto tiedottaa konffasta ja miten sitä hyödynnetään ilmastonmuutoshankkeen pr:n rakentamiessa?

3. Tieteessä tapahtuu tyyppinen tilaisuus medialle ilmastonmuutoksesta

– ehdotetaan Terttu Nurrolle, että nostetaan ilmastonmuutos yhdeksi tieteessä tapahtuu tyyppisen tilaisuuden teemaksi (esim. konffan yhteydessä) tai sitten kun hankkeen vaikuttajien uusin merkittävä tieteellinen julkaisu ilmestyy heinä-elokuussa. Muisteaan myös Markku Kulmalan sitaatioindeksoinnin kolmas sija, kotimainen ja pohjoismaiset huippuyksiköt jne saavutukset.

4. Global Change Academy

– Pyrtiään toteuttamaan ajatus Global Change Academysta yhdessä henvin kanssa

– Kutsutilaisuuksien sarja, alkuun esim. 2 vuodessa

– Erityisenä kohderyhmänä alumnit ja elinkeinoelämä, ei pelkästään toimaritaso, vaan vähän laajempi joukko

5. Hankkeen kiteytys ja yhteinen palaveri koko hanketiimin kanssa

– päätetään kiteytyksen tekemisen aikataulu. Taivaalle sopisi parhaiten heti elokuun alussa

– sovitaan hankeryhmälle kokous