Ilmastonmuutoshankken syksyn suunnittelua

Kumpulan kampuksella vierähti tänään koko aamupäivä, sillä palaverointi jatkui Sanna Sorvarin kanssa ilmastonmuutoshankkeen syksyn ideoinnilla.

Seuraavista toimista sovitiin:

1. Hyde 100 vuotta
– Hyytiälän metsäaseman 100-vuotisjuhlat 1.7.2010
– kutsutaan mukaan varainhankinnan kohderyhmiä: mm. kampanjakomitea, alan yrityksiä, avaran yhteistyökumppaneita (Pia hoitaa)
– ilmastonmuutoshanke juhlassa esiin seuraavasti: Markku Kulmala kertoo omassa puheenvuorossaan miten ilmastonmuutoshanketta voi tukea (tehdään pari pp-slideä kampanjapohjalla, mukaan 2-4 julistetta (Helsinki Insight ja eskimo), Helsinki Insight -esitteitä ja hankkeen esitekortti), myös Paavo Lipposta voi pyytää puhumaan asian tärkeydestä kampanjakomitean pj:n ominaisuudessa

2. Aerosolikoferenssin hyödyntäminen                                                                                                                                             – Kansainvälinen aerosolikonffa tuo alan tutkijoita Helsinkiin elo-syyskuun vaihteessa
– Järjestetään konffan yhteydessä kutsuvieraslounas (kutsujina rehtori ja Kulmala), jossa alan kotimainen ja ulkomainen kärki kertoo tutkimuksesta ja hankkeesta hankkeen ydinkohderyhmälle . Konseptina ja kutsupohjana Helsinki Insight ja eskimokuva. Mikko taittaa. Tätä varten tehdään kuntoon sidosryhmäkartta.

– Miten yliopisto tiedottaa konffasta ja miten sitä hyödynnetään ilmastonmuutoshankkeen pr:n rakentamiessa?

3. Tieteessä tapahtuu tyyppinen tilaisuus medialle ilmastonmuutoksesta

– ehdotetaan Terttu Nurrolle, että nostetaan ilmastonmuutos yhdeksi tieteessä tapahtuu tyyppisen tilaisuuden teemaksi (esim. konffan yhteydessä) tai sitten kun hankkeen vaikuttajien uusin merkittävä tieteellinen julkaisu ilmestyy heinä-elokuussa. Muisteaan myös Markku Kulmalan sitaatioindeksoinnin kolmas sija, kotimainen ja pohjoismaiset huippuyksiköt jne saavutukset.

4. Global Change Academy

– Pyrtiään toteuttamaan ajatus Global Change Academysta yhdessä henvin kanssa

– Kutsutilaisuuksien sarja, alkuun esim. 2 vuodessa

– Erityisenä kohderyhmänä alumnit ja elinkeinoelämä, ei pelkästään toimaritaso, vaan vähän laajempi joukko

5. Hankkeen kiteytys ja yhteinen palaveri koko hanketiimin kanssa

– päätetään kiteytyksen tekemisen aikataulu. Taivaalle sopisi parhaiten heti elokuun alussa

– sovitaan hankeryhmälle kokous

This entry was posted in Helsinki Insight by Pia Dolivo. Bookmark the permalink.

About Pia Dolivo

Pia Dolivo toimii Helsingin yliopiston varainhankintakampanjan päällikkönä sekä alumni- ja lahjoittajasuhteet yksikön esimiehenä. Dolivo on opiskellut Helsingin yliopistossa yleistä valtio-oppia, kansantaloutta, sosiaalipolitiikkaa ja viestintää. Valtiotieteen maisteriksi Dolivo valmistui vuonna 1999 ja on siitä lähtien työskennellyt yliopiston rajapinnoilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *