Matlun YVV-toimikunnassa esillä avara-asiat

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yvv-toimikunta kokoontui ma 17.6. 2010. Kokouksen erityisenä teemana varainhankinta ja alumniasiat Pia Dolivon ja Anni Siitosen alustamana. Keskustelu oli vilkasta, erityisesti seraavat asiat olivat tapetilla:

Alumnitoiminnan osalta
– toiminta lähtenyt erittäin hyvin käyntiin, alumni-ilta maaliskuussa oli menestys. Alumneilta saadun palautteen perusteella tilaisuus tullaan järjestämään vuosittain, seuraava tapahtuma siis keväällä 2011
– opiskelijajärjestöt ja jatko-opiskelijat kytketty mukaan tapahtuman järjestelyihin
– tiedekunnan oppiaineilla omat alumniryhmät kampuksella ja laitokset vastaavat tiedottamisesta ryhmilleen
– prosessi valmistuneiden nappaamiseksi hyvällä mallilla: asia mm. esillä tdk:n puheenvuorossa publiikissa, tutkinnonanomuslomakkeessa ruksi haluan liittyä, viikko valmistumisen jälkeen dekaanin onnittelukirje
-alumnitoiminnan jatkokehittämisen suuntaviivoina sisältö pintaan (korkeatasoinen tiedollinen anti), yhteistyöohjelmien luonti  ja osallistaminen (kyselyn mukaan tdk:n alumnit kiinnostuneita osallistumaan erityisesti työelämäyhteyksien vahvistamiseen), esim critical friendship sekä alumnien tarpeiden kuunteleminen

Varainhankinnan osalta
– kampanjan jalkauttaminen tiedekuntaan näkyvyyden ja osallistumisen muodossa
– keskeistä koordinaatio ja yhteinen esiintyminen (sama viesti, materiaalit, toimintamallit)
– sovittiin että Juha Karhu kerää tiedekunnan potentiaalisten lahjoittajien listan (nykyiset lahjoittajat ja yhteistyökumppanit) ja toimittaa ne Pia Dolivolle
– sovitaan lähestyminen ja “myyntitiimit”
– avara:n ideana mallintaa ja tukea (tehdä mahdollisimman helpoksi), tiedekunta tuo kontakteja ja sisältöä

Paljosta muustakin tosiaan keskusteltiin. Unohtuiko oheisesta listasta jotain olennaista Anni ja Riitta?

This entry was posted in YVV-palaverit ja tapaamiset by Pia Dolivo. Bookmark the permalink.

About Pia Dolivo

Pia Dolivo toimii Helsingin yliopiston varainhankintakampanjan päällikkönä sekä alumni- ja lahjoittajasuhteet yksikön esimiehenä. Dolivo on opiskellut Helsingin yliopistossa yleistä valtio-oppia, kansantaloutta, sosiaalipolitiikkaa ja viestintää. Valtiotieteen maisteriksi Dolivo valmistui vuonna 1999 ja on siitä lähtien työskennellyt yliopiston rajapinnoilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *