World Design Capital ja Helsinki Insight

Pikaisesta tilannekatsauspalaverista kulttuurijohtaja Pekka Timosen ja yhteyspäällikkö Mika Tuuliaisen kanssa kehkeytyi iltapäivällä erittäin mielenkiintoinen neljä tuntia kestänyt workshop, josta ei intoa puuttunut.
Samalla selvisi mitä WDC hanke todella tavoittelee ja mikä voisi olla yliopiston lähtökohta mukanaololle.

Kyse on yhteiskunnallista hankkeesta, jossa designin vipuvaikutuksella haetaan uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Hyvin tulevaisuusorientoitunut. Design thinkingin lisäksi keskeistä sisällöt joille uusia ratkaisuja haetaan. Tässä todella vahva linkitys Helsinki Insight hankkeisiin. Kaisatalo on itsestään selvästi erinomainen hanke kytkettäväksi myös tähän junaan, mutta entäs muut? Mikään elämänalue ei WDC-hankkeelle ole vieras. Kestävä kehitys, kaupunkirakenteen kehittäminen, hyvinvointipalvelut jne tärkeitä sisältöaluetta. Nyt ei siis erityisesti etsitä uutta aalto maljakkoa…

Mari Vaattovaara on valittu designsäätiön hallituksen jäseneksi ja Thomas Wilhelmsson säätiön valtuuskunnan varapj:ksi. Mika Tuuliainen on vetovastuussa hallinnossa wdc-asioista. Minä kuulostelen miten asia linkittyy Helsinki Insight -hankkeisiin.

Yliopiston sisällä asia polkaistaan vaudilla käyntiin syksyn aikana. Mari, Mika ja allekirjoittanut tapaavat vielä ennen lomia ja pureskellaan teemaa, joryssa asia esillä elokuussa. Laittakaa mietintään, miten design ajattelu
voisi edistää Helsinki Insightin puitteissa uusien ratkaisuiden löytämistä.

Leif Åbergin kanssa Taivaassa: globaali-lokaali hankkeen eteneminen

 Lyhyesti Kikka Lehmuston tekemät muistiinpanot tapaamisesta.

1. HS-HY-tapahtumakonsepti

-esiteltiin Helsingin Sanomien ja Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen projektin konseptiluonnos ja kommunikaatiosuunntelma.

-tapahtumat: lokakuun puolessa välissä pidettävän toisen tapahtuman teeman työnimi: hyvä elämän yhteisön näkökulmasta, johon aiheita ja esiintyjiä (Pia Dolivon alustava aihe/esittäjäluettelo). Valtiotieteellisen tiedekunnan esiintyjät ja aiheet valmiina elokuun alussa. Näin Valtiotieteellinen lähtee heti syksystä mukaan varainhankintaan ja alumnitoimintaan.

-todettiin että Vox sopisi luonteeltaan myös world design capital -tapahtumaan 2012, Leif käynyt keskusteluja yliopiston roolista esimerkiksi designin ulottamisesta yheiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoihin ja teemasta accessibility to information – mahdollistaa informaatio ja vuorovaikutus kaikkien ulottuville. Media, kaupunki ja yliopisto yhteistyö olisi vahva asetelma.

-kommentti Leifiltä: konseptiin ja tapahtumaan mukaan nuorten ääni ja vaikuttamiskeinot, virtuaalimaailma, sosiaalinen media jne. Samoin huomio, että uudet vaikuttamisen muodot toimivat jo paikallisdemokratiassa esimerkiksi kaupunginosaseuroissa ja kuntatasolla

-vox konseptin pdf lähetetty Leifille mailitse

2. Kiteytys -ajatuksia lyhyesti

-valta- ja vastavirtaa jo 65 vuotta

-positiivinen konflikti

-critical friends

-risupartaradikalismi

-tiedekunnasta päättymätön virta yhteiskunnallisia vaikuttajia

Huippuoppimisympäristöt hankkeen ajankohtaisia kuulumisia

Tapaaminen Inkeri Salonharjun kanssa 15.10.2010, Pia ja Mikko

Kaisa-kirjastolle on perustettu oma markkinointiviestintäryhmä, jonka tehtävänä pohtia myös varainhankintaa. Mukana ryhmässä Kaisa Sinikara, Inkeri Salonharju, Jussi Omaheimo ja kampuskirjastojen johtajat.

Kirjasto on määritellyt hankkeen keskeisiksi kohderyhmiksi: 1. opiskelijat, 2. kirjaston toimialaan liittyvät asiantuntijat, 3. kirjaan, kustantamiseen, kommunikaatioon, oppimiseen liittyvä elinkeinoelämä ja säätiöt. (Täydennetään listaa Sari Lindblom-Ylänteen kanssa)

 Mitä tehdään syksyllä?

 – Hankkeen kiteytysilmoitus Helsingin Sanomissa elo-syyskuun vaihteessa

– Yritetään saada samoihin aikoihin myös hankkeen banner yliopiston pääsivulle ja ilmoitus yliopistolehteen sekä planssi kaisaniemeen (metrotaso, entinen anttilan sisäänkäynti)

– Muutan maailmaa -näkyvyys kirjaston ständillä avajaiskarnevaaleissa: tuodaan esiin materiaaleissa: tehdään kiteytysesite, karkkia, juliste jne

– Järjestetään sidosryhmätilaisuus opiskelijoille lokakuussa opiskelijakirjaston vuosipäivän tienoilla 23.10. Esitellään uutta kirjastoa opiskelijoille ja kutsutaan heidät vahvasti mukaan kirjaston suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen. Pyritään myös innostamaan mukaan varainhankintaan hankkeen hyväksi. Tehdään pp-esitys kiteytyksen pohjalta muutan maailmaa ilmeellä.

– Järjestetään Helsinki Insight -tapahtuma kirjaston varainhankinnan kohderyhmille syyskuussa, kutsut muutan maailmaa ilmeellä, ajoitus lähettämiselle ilmon kanssa. Ohjelmarunko jo pitkällä

 Muita asioita

 – Opiskelijakirjaston historia, kirjoittajana Hanna Kuusi, ilmestyy alkuvuonna 2011

– Ideoinnissa myös avajaisnäyttelyn teema ja yhteistyökumppanit kirjaston uuteen näyttelytilaan syyskuussa 2012

– World Design Capital -hankkeeseen osallistumisen suunnittelu

Ilmastonmuutoshankken syksyn suunnittelua

Kumpulan kampuksella vierähti tänään koko aamupäivä, sillä palaverointi jatkui Sanna Sorvarin kanssa ilmastonmuutoshankkeen syksyn ideoinnilla.

Seuraavista toimista sovitiin:

1. Hyde 100 vuotta
– Hyytiälän metsäaseman 100-vuotisjuhlat 1.7.2010
– kutsutaan mukaan varainhankinnan kohderyhmiä: mm. kampanjakomitea, alan yrityksiä, avaran yhteistyökumppaneita (Pia hoitaa)
– ilmastonmuutoshanke juhlassa esiin seuraavasti: Markku Kulmala kertoo omassa puheenvuorossaan miten ilmastonmuutoshanketta voi tukea (tehdään pari pp-slideä kampanjapohjalla, mukaan 2-4 julistetta (Helsinki Insight ja eskimo), Helsinki Insight -esitteitä ja hankkeen esitekortti), myös Paavo Lipposta voi pyytää puhumaan asian tärkeydestä kampanjakomitean pj:n ominaisuudessa

2. Aerosolikoferenssin hyödyntäminen                                                                                                                                             – Kansainvälinen aerosolikonffa tuo alan tutkijoita Helsinkiin elo-syyskuun vaihteessa
– Järjestetään konffan yhteydessä kutsuvieraslounas (kutsujina rehtori ja Kulmala), jossa alan kotimainen ja ulkomainen kärki kertoo tutkimuksesta ja hankkeesta hankkeen ydinkohderyhmälle . Konseptina ja kutsupohjana Helsinki Insight ja eskimokuva. Mikko taittaa. Tätä varten tehdään kuntoon sidosryhmäkartta.

– Miten yliopisto tiedottaa konffasta ja miten sitä hyödynnetään ilmastonmuutoshankkeen pr:n rakentamiessa?

3. Tieteessä tapahtuu tyyppinen tilaisuus medialle ilmastonmuutoksesta

– ehdotetaan Terttu Nurrolle, että nostetaan ilmastonmuutos yhdeksi tieteessä tapahtuu tyyppisen tilaisuuden teemaksi (esim. konffan yhteydessä) tai sitten kun hankkeen vaikuttajien uusin merkittävä tieteellinen julkaisu ilmestyy heinä-elokuussa. Muisteaan myös Markku Kulmalan sitaatioindeksoinnin kolmas sija, kotimainen ja pohjoismaiset huippuyksiköt jne saavutukset.

4. Global Change Academy

– Pyrtiään toteuttamaan ajatus Global Change Academysta yhdessä henvin kanssa

– Kutsutilaisuuksien sarja, alkuun esim. 2 vuodessa

– Erityisenä kohderyhmänä alumnit ja elinkeinoelämä, ei pelkästään toimaritaso, vaan vähän laajempi joukko

5. Hankkeen kiteytys ja yhteinen palaveri koko hanketiimin kanssa

– päätetään kiteytyksen tekemisen aikataulu. Taivaalle sopisi parhaiten heti elokuun alussa

– sovitaan hankeryhmälle kokous