About Deleted User

Special user account.

Biotieteellinen näyttää tietä

Biotieteellinen teki ensimmäisenä tiedekuntana omat versionsa Tule takaisin -korteista. Matin (Matti Nummelin, ympäristöministeriön neuvonantaja) ja Tarjan (Tarja Rousku, biologian ja maantieteen lehtori) kuvat ovat aivan hulvattomia!

Tässä on hyvä pohja myös muille miettiä omia variaatioitaan alumnikampanjasta.

Myös oikiksen aiemmin tekemät banneri- ja lehti-ilmoituspohjat ovat nähtävillä wikissä Alumnimateriaaleja-sivulla: https://wiki.helsinki.fi/display/avara/Alumnimateriaaleja

Laajan Avara-tiimin aamukahvit 23.9.2010

Suvipäivikki Mikola (maat-metsät), Kaija Hartikainen (hum), Minna Laatikainen (oik)

Anni Siitonen, Mikko Kotola, Pia Dolivo, Pia Österman

Yleistä

Alumni- ja lahjoittajarekisterin käyttöoikeudet on tärkeä kehityskohde. Tiedekuntien avara-vastaavien on tulevaisuudessa tärkeä päästä käyttämään järjestelmää laajemmin.

Vuoden 2011 suunnittelu – käytetään wikin ”Vuoden 2011 suunnittelu”-sivua.

Kuulumisia

Maat-metsät / Suvipäivikki:

Päivä maalla meni hyvin. Yliopisto (MM ja Eläinl.) oli paikalla ensimmäistä kertaa, pääjärjestäjät Sampsa ry , Gardenia ja Viikin seurakunta. Kävijöitä n. 2500. Neljän hlön yhteystiedot saatiin ylös, esitteitä jaettiin parisenkymmentä. Näkyminen oli tärkeää.

Tiedekunnan alumnijuhlaan osallistujille laitetaan ”liity alumnikampukselle”-ruksi ilmoittautumislomakkeeseen.

Metsämessuillla näytään (mainos), metsänhoitajaliiton lehteen tulossa sivun alumnijuttu.

Hum / Kaija: Syksyn ensimmäinen Studia Humaniora järjestettiin eilen 22.9. Osallistujia n. 50. Onnistunut tilaisuus. Hämeen-Anttila: Pitäisikö useiden pienempien tilaisuuksien sijaan satsata yhteen suurempaan tilaisuuteen.

Critical friends –ryhmän valmistelu. Urapalveluiden kyselykoneella tehdään työelämäkysely. Kyselyn kautta syntyy listoja (työantajia, alumneja). Tämän synkkaaminen/hyödyntäminen alumnitoiminnassa.

Oikis / Minna: Alumnipäivä 9.12. Minna on siirtymässä Aleksanteri-instituuttiin lähiviikkoina. Uusi vastuuhenkilö ei tiedossa. Dekaani hyvin sitoutunut avara-asioihin. Täydennyskoulutusta (maksullista) tullaan kehittämään voimakkaasti. Laajempi työelämäpalaute -toimikunta on työn alla.

Lääkisläiset tekevät työtä varainhankinnan parissa. Husariin tulossa Erilainen ihminen –ilmoitus, julisteita, luentosarja menossa. Alumnitilaisuus (tasavuosikymmenet) tulossa.

Tulevia tapahtumia

HUOM: näitä päivitettiin palaverissa myös Wikin ”Syksyn 2010 suunnittelu” ja ”Vuoden 2011 suunnittelu”-sivuille.

Vox Helsinki I on tänään. Toinen tapahtuma lokakuun lopulla. Mietitään yhdessä hyödyntämistä yliopiston kannalta. Mainostetaan alumniutta I:ssä (kortti, juontajan puffaus). Seuraavan tilaisuuden ilmoittautumislomakkeeseen ”Olen alumni”-ruksi. Voxista täytyy yrittää ottaa oppia myös alumnibrändäykseen. ”Tapahtumasieppausprosessi”: otetaan ilmoittautumiset, ilmoittautumisen yhteydessä kysytään alumniutta, tapahtumassa alumnius näkyviin + listan kierrättäminen, jälkikiitokset ja –viestit.

Tule takaisin –kampanja

–          Etenee tiedekuntakohtaisesti – materiaaleja saa räätälöityä tiedekunta- ja laitoskohtaisesti! Katso wikin ”Alumnimateriaaleja”-sivu

–          Liittoyhteistyö ja näkyminen liittojen lehdissä yms.

–          Hum: kun laitoksille

Onko taitto uusi tekstinkäsittely?

Olemme viimeisen puolen vuoden aikana pohtineet paljon eri ohjelmistoja, jotka kuuluvat työkalupakkiimme. Alumni- ja lahjoittajasuhdetyöstä huomattava osa on viestintää eri keinoin: tapaamisia, sähköisiä uutiskirjeitä, kirjeitä, kutsuja, kampanjoita, esitteitä, mainoksia, blogeja ja verkkosivuja. Tästä syystä yksikön kuuluminen viestintäyksikköön on hyvin luontevaa.

Viestinnän ulkoasuvaatimukset ovat jo pitkään olleet painotuotteille (lehdille ja kirjoille) korkeat. Toisaalta sähköisten työkalujen kehittymisen myötä yhä laajempi joukko hallintotyön tekijöistä viestii erilaisilla asiakirjoilla, Powerpoint-esityksillä ja verkkosivuilla oman graafisen silmänsä varassa. Työkalut ovat kehittyneet ja tulleet laajan joukon ulottuville. Enää ei tarvita erillistä konekirjoittajaa kirjoittamaan muistiota puhtaaksi (tai suoraan sanelun mukaan): tekstinkäsittelyohjelmat ja PP kuuluvat kaikkien henkilökohtaisiin työkaluihin.

Työkalujen kehittyessä myös vaatimustaso viestinnän ulkoasulle on noussut. Tekstinkäsittelyohjelmia ja powerpointia ei kuitenkaan ole rakennettu ulkoasun luomista varten: tekniikka tulee vastaan aika äkkiä kun yrittää saada sivua näyttämään erilaiselta kuin yleensä. Ulkoasuvaatimusten tietylle tasolle pääsyyn vaaditaan kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia. Näiden ohjelmien tuntemus taas ei ole yhtä laajalle levinnyttä kuin perus Office-paketin.

Yksi mahdollinen kehityskulku on , että taitosta tulee uusi tekstinkäsittely – perustaito, jota kaikilta viestijöiltä odotetaan. Graafisen ulkoasun luominen on aivan oma taiteenlajinsa, mutta kun ulkoasu on luotu (fontit ja värimaailma valittu, logo tehty ja kuvankäyttö ohjeistettu), sen soveltaminen on jo asteen yksinkertaisempaa. Perusesitteet, verkkobannerit ja kuvien käsittelemään PP-esityksiä varten onnistuu melko helposti.

Toinen mahdollinen kehityskulku on, että yliopistolla taittoa keskitetään pitkälti harvoille ammattigraafikoille. Suurilla painosmäärillä tehtävien massatuotteiden kanssa tämä on varmasti hyvä tie.  Massaräätälöinnin kohdalla (esim. Tule takaisin -mainokset, Insight-esitekortit, kutsut) taas tuotteen tilaaminen ja graafikon ohjeistaminen vie vähintään yhtä paljon aikaa kuin asian tekeminen itse. Kustannukset sisäisessä veloituksessa ovat myös huomattavat kun tuotteita massaräätälöidään.

Ohjelmisto-osaamista ja graafista osaamista vaaditaan viestijöiltä varmasti enenevässä määrin. Saa nähdä mihin tasapaino työn eriyttämisen ja perustaitovaatimusten välillä asettuu.