TNC2009: Päivä 2, Implications

Päivä 2 Implications

John Paschoud
Users are Easy!
http://tnc2009.terena.org/schedule/presentations/show.php?pres_id=31

John esitteli tutkimusta jossa tutkittiin opiskelijoiden alltiutta luovuttaa
henkilökohtaista informaatiota. Tutkimus tehtiin London School of
Economicsissa (LSE) jossa 412 hlöä vastasi kyselyihi, 34 hlö oli
haastattelussa ja 327 hlö tutkittiin henkilökohtaisen tiedon luovuttamisen
suhteen.

Tutkimuksessa kävi ilmi mm. seuraavaa:
– Käyttäjät eivät usein ymmärrä teknologiaa jota käyttävät, he haluavat vain
saada työnsä tehdyksi
– Jos järjestelmien pääsynhallinta tehdään liian hankalaksi, käyttäjät voivat
alkaa helposti käyttämään itse parhaaksi katsomiaan teknologioita mm.
googledocs, facebook, ..
– Käyttäjät eivät ole tietoisia kaikesta mitä verkossa olevaan
henkilökohtaiseen tietoon ja sen käsittelemiseen liittyy esim. lain asettamat
vaatimukset, teknologiat, ..
– Käyttäjät antavat helposti henkilökohtaista tietoa
– Vieraat palvelut tuntuvat luotettavilta jos niitä on mainostettu jossain tai
jos käyttäjät saavat jotain hyödykkeitä palvelulta

LSE:ssä tehtiin kokeilu jossa käyttäjiltä kysyttiin erilaista henkilökohtaista
tietoa esim. käyttäjätunnus, pankkikortin numero, facebookin salasana jne). Lopputulokset olivat hämmästyttävät.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:
www.angel.ac.uk/FLAME
www.angel.ac.uk/idm-toolkit

Andy Powell
Virtual worlds, real learning? The uptake of virtual worlds for teaching and learning in UK universities
http://tnc2009.terena.org/schedule/presentations/show.php?pres_id=32

Andy esitteli esityksessään Second Life virtuaalimaailmaa (SL). Sitä on
käytetty yllättävän(allekirjoittaneen mielestä) paljon Briteissä
yliopistoissa. 90% prosentissa yliopistoista on jonkinasteista käyttöä.
Yleensä yksi kehittäjä / yliopisto. Aktiivisinta kehitys on Edinburghin
yliopistossa ja avoimessa yliopistossa.

Monessa yliopistossa tutkitaan SL:n käytön hyödyllisyyttä. Yliopistojen
suhtautuminen SL:n käyttöön on vaihtelevaa eikä asiasta voida tehdä
yleistystä.

Käytännössä ollaan huomattu että SL soveltuu parhaiten aktiiviseen ja
kollaboroivaan työskentelyyn kuten rakentamiseen, koodaamiseen,
keskusteluryhmiin, draaman tuottamiseen ja roolipeleihin.

SL:n käyttö UK:ssa on seurannut normaaleja trendejä. Suurimman hypen aikaa
käyttö kasvoi mutta laski sitten melko nopeasti. SL:n käyttö koulutuksessa
seurasi samoja trendejä mutta hieman hillitymmin.

SL:n käytön ongelmia on esim. tarvittava erityinen teknologia. Jonkin verran
suorituskykyä vaaditaan tietokoneelta ja näytöltä. Ongelmiksi Andy lukee myös
sen, että SL:n käyttö ei vain yksinkertaisesti toimi kaikille ihmistyypeille.

Leave a Reply