TNC2009: Päivä 3, IETF

IETF

Godred Fairhurst
Next generation internet transport
http://tnc2009.terena.org/schedule/presentations/show.php?pres_id=99

Godred esitteli IETF:n rakennetta ja toimintaympäristöä. Transport kerroksen tärkein tehtävä on jakaa kaista eri sovelluksille: congestion control(preventing overload), approximate fairness(starvation prevention at least). TCP-IP protokollan kehitys on ollut aktiivista koko sen elinkaaren ajan.

Lopuksi Godred esitteli IETF:n Standards Prcedure pääpiirteissään.

Eliot Lear
Routing and addressing
http://tnc2009.terena.org/schedule/presentations/show.php?pres_id=100

IPv4 muutos IPv6:seen tulee koko ajan kalliimmaksi. Muutosta ei ole
vauhdittanut se, että IP osoitteet ovat lopussa. NAT on helpottanut tilannetta
tarjoamalla virtuaaliosoitteita mutta samalla se siirtää IPv6:een siirtymistä.

Panel discussion on NREN IETF involvement
http://tnc2009.terena.org/schedule/presentations/show.php?pres_id=114

Keskustelu oli aktiivista yleisön ja paneeliin osallistuvien henkilöiden kesken.

Leave a Reply