Oletko syntynyt vuosina 1945-1955 ja suorittanut korkeintaan ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon? Ilmoittaudu mukaan tutkimukseen 31.8.2016 mennessä ja tule keskustelemaan Helsingin keskustaan rahapelaamisesta!

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa tehdään tutkimusta vuosien 1945-1955 välillä syntyneiden kokemuksista ja näkemyksistä rahapelaamisesta. Rahapelaamisella tarkoitamme toimintaa, jossa rahapanoksella voi voittaa raha- tai tavarapalkintoja. Esimerkkejä rahapelaamisesta ovat esimerkiksi vakioveikkaus, lotto, urheiluvedonlyönti, raha-automaattipelit, pajatso, arvat, kasinopelit, hevospelit, bingo, korttipelit ja ystävien, työkavereiden ja sukulaisten välinen vedonlyönti.

Etsimme osallistujia ryhmähaastatteluihin. Haastateltavilla ei tarvitse olla minkäänlaista omaa kokemusta rahapelaamisesta, he voivat olla satunnaisesti rahapelaavia tai heillä voi olla pitkäkin tausta ja paljon kokemusta rahapelaamisesta. Etsimme  haastateltaviksi korkeintaan ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon suorittaneita (esim. kansakoulu, oppikoulu, ei koulutusta).

Tutkimuksen tarkoituksena on suuriin ikäluokkiin kuuluvien kokemusten avulla tuoda esiin sekä suomalaisen rahapelaamisen muutosta että tämän sukupolven ajatuksia rahapelaamisesta tämän päivän Suomessa.

Juuri sinun kokemuksesi ovat tärkeitä ja arvokkaita, ja tuovat esiin suomalaisesta rahapelaamisesta seikkoja, joita vielä ei ole erityisesti tutkittu.

Haastattelut järjestetään elo-syyskuussa ilta-aikaan Helsingin keskustassa. Yhteen haastatteluun osallistuu 4-6 henkilöä ja se kestää noin puolitoista tuntia. Haastatteluita käsitellään anonyymisti siten, ettei ketään haastateltavista ole mahdollista tunnistaa valmiista tutkimuksesta.

Jos kiinnostuit varaa oma haastatteluaikasi 31.8.2016 mennessä sähköpostitse maria.heiskanen@helsinki.fi tai puhelimitse 040 7720 424 /Heiskanen.  

Kerrothan puhelimessa/sähköpostitse oman nimesi, syntymävuotesi, asuinpaikkasi ja koulutustaustasi sekä yhteystietosi (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero). 

Lisätietoja tutkimuksesta löydät täältä:

https://blogs.helsinki.fi/babyboomersgamble/

https://www.facebook.com/suuretikaluokatrahapelaavat/

Vastaamme mielellämme kysymyksiin!

Tutkimusterveisin,

VTM Riitta Matilainen ja VTM Maria Heiskane

Oletko syntynyt vuosina 1945-1955? Ilmoittaudu mukaan tutkimukseen ja tule keskustelemaan Helsingin keskustaan rahapelaamisesta!

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa tehdään tutkimusta vuosien 1945-1955 välillä syntyneiden kokemuksista ja näkemyksistä rahapelaamisesta. Rahapelaamisella tarkoitamme toimintaa, jossa rahapanoksella voi voittaa raha- tai tavarapalkintoja. Esimerkkejä rahapelaamisesta ovat esimerkiksi vakioveikkaus, lotto, urheiluvedonlyönti, raha-automaattipelit, pajatso, arvat, kasinopelit, hevospelit, bingo, korttipelit ja ystävien, työkavereiden ja sukulaisten välinen vedonlyönti.

Etsimme osallistujia ryhmähaastatteluihin. Haastateltavilla ei tarvitse olla minkäänlaista omaa kokemusta rahapelaamisesta, he voivat olla satunnaisesti rahapelaavia tai heillä voi olla pitkäkin tausta ja paljon kokemusta rahapelaamisesta.

Tutkimuksen tarkoituksena on suuriin ikäluokkiin kuuluvien kokemusten avulla tuoda esiin sekä suomalaisen rahapelaamisen muutosta että tämän sukupolven ajatuksia rahapelaamisesta tämän päivän Suomessa.

Juuri sinun kokemuksesi ovat tärkeitä ja arvokkaita, ja tuovat esiin suomalaisesta rahapelaamisesta seikkoja, joita vielä ei ole erityisesti tutkittu.

Haastattelut järjestetään toukokuussa ja kesäkuussa Helsingin keskustassa. Yhteen haastatteluun osallistuu 4-6 henkilöä ja se kestää noin puolitoista tuntia. Haastatteluita käsitellään anonyymisti siten, ettei ketään haastateltavista ole mahdollista tunnistaa valmiista tutkimuksesta.

Jos kiinnostuit varaa oma haastatteluaikasi sähköpostitse riitta.matilainen@helsinki.fi tai puhelimitse 029-4124906 /Matilainen.

Kerrothan puhelimessa/sähköpostitse oman nimesi, syntymävuotesi, asuinpaikkasi ja koulutustaustasi (kansakoulu, lukio, ammatillinen koulutus, opistotutkinto tai yliopistotutkinto) sekä yhteystietosi (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero).

Lisätietoja tutkimuksesta löydät täältä:
https://blogs.helsinki.fi/babyboomersgamble/
https://www.facebook.com/suuretikaluokatrahapelaavat/

Vastaamme mielellämme kysymyksiin!
Tutkimusterveisin,
VTM Riitta Matilainen ja VTM Maria Heiskanen

 

Uusi tutkimushanke keskittyy suurten ikäluokkien rahapelaamiseen

Alkoholitutkimussäätiön rahoittamassa projektissa ”Suurten ikäluokkien (ongelma)rahapelaaminen: ikääntyminen, luokkaerot ja historiallinen muutos” keskitytään ensimmäistä kertaa Suomessa suurten ikäluokkien rahapelaamiseen. Valtiotieteiden maisterit Riitta Matilainen ja Maria Heiskanen tarkastelevat tutkimuksessaan rahapelaamista ja ongelmapelaamisen ehkäisyä ikääntyvien ryhmissä. Tavoitteena on myös tutkia suurten ikäluokkien edustajien kokemusten kautta heidän rahapelitavoissaan ja suomalaisessa rahapelikulttuurissa tapahtunutta muutosta. Tutkimustulokset tarjoavat mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ongelmallista rahapelaamista ja tuoda esille suojaavia käytäntöjä.

Suurten ikäluokkien eläköityessä ja ikääntyessä rahapelaamisen riskit muuttuvat

Suuret ikäluokat ovat uudenlaisessa elämänvaiheessa eläköitymisen ja ikääntymisen myötä. Suurten ikäluokkien edustajilla on ollut enemmän rahaa kulutukseen kuin vanhemmillaan, mutta eläkkeelle jäädessä tulot laskevat. Tämä tutkimus tuottaa juuri tälle hetkelle tärkeää tietoa siitä, miten suuret ikäluokat kuluttavat rahapeleihin ja ovatko he nyt ikääntyessään suuremmassa riskissä ongelmapelaamisen kehittymisen suhteen kuin aiemmin. Tutkimus tarkastelee rahapelaamista myös luokka-aspektin kautta ja pureutuu eläkeikäisten eriarvoisuuden kasvuun ja sen mahdollisiin vaikutuksiin rahapelikäyttäytymiseen.

Suuret ikäluokat ovat sukupolvi, joka on kokonsa ja kulttuurisen erityisyytensä vuoksi ollut lukuisten tutkimusten kohteena. Suuriksi ikäluokiksi lasketaan usein vuosien 1945–1950 välillä syntyneet vuosikerrat, mutta laajempaan suurten ikäluokkien ryhmään voidaan katsoa kuuluvan myös 1950-luvun alkupuolella syntyneitä ikäpolvia.

Suuret ikäluokat ovat kokeneet suuria suomalaisen yhteiskunnan muutoksia, kuten sosiaalisen nousun, keskiluokkaistumisen, sukupuolten välisen tasa-arvoistumisen ja muuton maalta kaupunkeihin. Sama sukupolvi myös muutti ja avasi suomalaista päihdekulttuuria. Samaan aikaan rahapelimahdollisuudet ovat lisääntyneet ja pelaamisesta on tullut osa suomalaisen yhteiskunnan rakenteita sekä rahoituselementtinä että viihteen muotona, kertoo Matilainen.

Tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopistolla politiikan ja talouden tutkimuksen sekä sosiaalitieteiden laitoksilla 1.4.2016 alkaen. Tutkimusaineisto kerätään ryhmähaastatteluilla. Tulokset raportoidaan kahdessa vertaisarvioidussa artikkelissa koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä lehdissä sekä tieteellisinä esitelminä eri konferensseissa.

Lisätiedot:

Riitta Matilainen ja  Maria Heiskanen

riitta.matilainen@helsinki.fi     

maria.heiskanen@helsinki.fi