Puhtaamman Itämeren ruokavalio

BERAS-hanke on kehittänyt tavoitteidensa julkituomiseksi Puhtaamman Itämeren ruokavalion. Ruokavalion ateriat koostetaan raaka-aineista, joiden viljelyssä ravinteiden kierrätys toteutuu mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on, että niin kotitaloudet kuin ravintolat, suurkeittiöt ja catering-yhtiöt voisivat valita mahdollisuuden toimia ympäristön kannalta vastuullisesti ruoan ja sen raaka-aineiden valinnoissa. BERAS-hanke haluaa tuoda Itämeren suojelun osaksi yhteiskunnan toimintaa.

Puhtaamman Itämeren ruokavalio on paitsi ravinnekierrätystä, usein myös luomua. Tämä siksi, että luomutuotannossa perusajatus on ravinteiden kierrätys. EU:n luomumaatalouden säädökset eivät ole pyrkineet edistämään paikallisten ruokaketjujen syntyä, orgaanisen aineen kierrätystä kasvi- ja eläintilojen välillä tai tuotannon sekä kulutuksen välillä, minkä seurauksena nämä tuotanto-ominaisuudet eivät ole kehittyneet haluttuun suuntaan. Luomu on kuitenkin useimmilla ekotehokkuuden mittareilla tutkitusti ympäristöystävällisempi tuotantotapa kuin ns. tavanomainen tuotanto.

Ravinteiden kierrätys ei kuitenkaan edellytä luomutuotantotapaa eikä luomusertifiointia. Eräänä ongelmana kierrätyksen esteelle voidaan nähdä Suomen maatalouden rakenne, jossa kasvinviljely- ja kotieläintilat ovat eriytyneet omiksi tuotantosuunnikseen ja muodostaneet alueellisesti omat keskittymänsä eri osiin Suomea. Tutkimuksen mukaan korkean kierrätysasteen avulla, integroimalla kotieläin- ja kasvinviljelytiloja sekä typensitojakasvien käytöllä voidaan maatalouden ravinneylijäämän määrää vähentää verrattuna tuotantomalliin, jossa eläin- ja kasvi -tuotantomallit ovat rakenteellisesti erotettuina.

Suomen BERAS-hanke painottaa maatalouden lisäksi kalastusta: Itämeren rannikkovesistä ja sisävesistämme on nostettavissa maukasta kalaa ja siten ravinteita takaisin ruokajärjestelmän kiertoon. Miksi toisimme seitiä jos voimme hyödyntää paikallisia kalakantojamme?

BERAS-hankkeessa Puhtaamman Itämeren ruoan kriteerit ovat seuraavat:

  • Hyvää, nautittavaa ja terveellistä ruokaa
  • Lähiluomuruokaa, erityisesti jos mahdollista ERA-luomua
  • Paikallista ruokaa
  • Kausiruokaa
  • Tasapainoisia aterioita – enemmän vihanneksia ja täysjyväviljaa, vähemmän lihaa
  •  Vähemmän ruoan hävikkiä

Suomen BERAS-hankkeen yhteistyöravintoloina toimivat ravintola Juuri, Helsinki.

Ravintola Juuri : http://www.juuri.fi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *