BERAS-hanke

Tavoitteena ravinteita tehokkaasti kierrättävä maatalous

BERAS toimeenpano -hanke:

BERAS on kolmevuotinen EU-projekti (2010-2013), jossa on osallisena kaikki  Itämeren alueen maat sekä lisäksi Norja. Projektin yhteistyökumppaneina ovat ministeriöt, paikallisviranomaiset, neuvontaorganisaatiot, yliopistot ja tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt sekä liiketoimintasektori.

BERAS toimeenpano -hanke tähtää kestävään ja vauraaseen kehitykseen Itämeren alueella. Projektin tavoitteena on perustaa ERA maatiloja Itämeren valuma-alueelle. Ministeriöiden ja viranomaisten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä kansallisjärjestöjen ja liike-elämän avustuksella, saattamalla ERA maatilat yhteen muiden elintarvikeketjun toimijoiden, kuten jalostajien, tukkuportaan ja kuluttajien kanssa, projektin tavoitteena on luoda kestävän ruoantuotannon kokonaisuuksia. Tällaisia esimerkkikokonaisuuksia on tarkoitus luoda jokaiseen yhteistyökumppanimaahan. Niiden tarkoitus on toimia oppimiskeskuksina, Lähiluomukeskuksina, jotka toivottavasti innoittavat muihin samankaltaisiin aloitteisiin.

Ravinteita kierrättävä maatalous tarkoittaa tuotantoa, jossa maatiloilla pyritään kierrättämään ravinteita ja tuotantopanoksia, kuten lantaa sekä rehua. Kansainvälisessä BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) -hankkeessa on Suomesta mukana yhdeksän kierrättävää maatilaa, joiden toimia seurataan ja kehitetään.

Ravinteiden tehokkaammalla kierrätyksellä voidaan vähentää maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta vesistöihin ja Itämereen sekä parantaa alueellista ravinnetasapainoa.  Maataloudesta syntyvä typpi- ja fosforikuorma aiheuttaa Itämeressä rehevöitymistä, mikä ilmenee muun muassa leväkukintoina ja pohjaveden happikatona. 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *