ERA-maatilat

Ravinteita tehokkaasti kierrättävät maatilat


Ravinteita kierrättävän maatilan (ERA -tilan) tavoitteena ovat monipuolinen viljelykierto, peltoalaan suhteutettu eläinmäärä, rehuomavaraisuus ja tehokas lannan ravinteiden käyttö.
BERAS -hankkeessa on Suomesta mukana yhdeksän ravinteita kierrättävää maatilaa. Niillä seurataan aktiivisesti erilaisten viljelytoimenpiteiden vaikutusta ravinnehuuhtoumiin. Projektissa arvioidaan myös luomuviljelyn vesistövaikutuksia.
BERAS -projektin esittelytilana toimii Teppo Heikkilän luomukarjatila keskellä Suomen voimaperäisintä viljelyaluetta Loimaalla.  Luomu-Heikkilän tilalle myönnettiin vuoden 2010 Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto. ERA-tilat voivat halutessaan siirtyä Lähiluomukeskuksi avaamalla tilan myös vierailijoille ja esim. prosessoimalla oman tilan tuotteita, perustamalla tilamyymälän tai kehittämällä tilaa maatilamatkailukohteeksi.

ERA maatilan määritys

ERA maatila on EU-säädösten mukainen, sertifioitu luomutila. Projektin suositusten mukaan hankkeeseen osallistuvan maatilan täytyy tehdä kattava ja konkreettinen suunnitelma, jonka mukaan seuraavat kriteerit täyttyisivät:

  • monipuolinen viljeykierto (rehunurmista osa on palkokasveja)
  • tasapainoinen eläinmäärä
  • 0.5 – 1.0 eläinyksikköä (EY) per hehtaari (EY: 1 eläinyksiköllä tarkoitetaan eläintä, joka käyttää suunnilleen saman määrän energiaa, kuin 550 kiloa painava lehmä, jonka vuosituotos on 6000 kg.)
  • Resurssiomavaraisuus (Yli 90 % omavaraisuus rehuissa ja lannassa)

 

Yhteistyö tilojen välillä

Jos vierekkäiset/naapuritilat täyttävät yhdessä edellä mainitut kriteerit ERA-maatilasta tiloja koskevan selvityksen ja arvioinnin jälkeen, voidaan yhteistyötä näiden tilojen välillä kutsua ”ERA-maatilojen yhteistyöksi”.

 

“Media” osiosta löydätte Luomulehden juttuja ERA-tiloistamme!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *