Timo Reenpää: Musketöörien aikaan. Ranskan karttoja 1500- ja 1600-luvuilta.

Karttaklubin jäsen Timo Reenpää on keskittynyt kartografian tutkimus- ja keräilytoiminnassaan erityisesti Ranskan kartografian pioneerivaiheeseen. Chartarum Amicin jäsenlehden numerossa 1/2019 Timo kertoi keräilystään muutaman valitsemansa kartan kautta. Kartat ovat osa julkaisua Musketöörien aikaan. Ranskan karttoja 1500- ja 1600-luvuilta, jonka Timo on nyt toimittanut sähköiseen muotoon ja antanut sen julkaistavaksi CA:n nettisivuilla.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua julkaisuun, joka löytyy alla olevista linkeistä neljänä pdf-tiedostona. Kaksi ensimmäistä osiota käsittelevät aikakauden atlasten ja yleiskarttojen esittämää koko Ranskan karttakuvaa ja sen muotoutumista. Ensimmäiset puulaatoille kaiverretut hahmotelmat Galliasta täsmentyvät kartografi Nicholas Sansonin ja karttakauppias-kustantaja Pierre Marietten hienostuneisiin 1600-luvun karttoihin Carte générale du Royaume de France ja La Royayme de France. Osiot kolme ja neljä keskittyvät maakunta- tai paikalliskarttoihin, joita julkaistiin atlaksissa yleiskarttojen ohella.

Kiinnostavaa ja elävää kerrontaa kartoista, niiden tekijöistä ja yhteiskunnasta, jossa ne syntyivät. Kiitos Timo!

Timo Reenpää: Musketöörien aikaan. Ranskan kartografiaa 1500- ja 1600-luvuilla, osa 1

Timo Reenpää: Musketöörien aikaan. Ranskan kartografiaa 1500- ja 1600-luvuilla, osa 2

Timo Reenpää: Musketöörien aikaan. Ranskan kartografiaa 1500- ja 1600-luvuilla, osa 3

Timo Reenpää: Musketöörien aikaan. Ranskan kartografiaa 1500- ja 1600-luvuilla, osa 4