Monthly Archives: October 2020

Senaatin kartat -webinaari 29.10.2020

(suurenna kuvaa  klikkaamalla)

Senaatin kartat -webinaarissa 29.10.2020 klo 14:00-15:00 Antti Jakobsson kertoo venäläisten topografien 1870 käynnistämästä topografisesta kartoituksesta, joka jatkui aina Suomen itsenäistymiseen asti.

Suomen senaatti rahoitti alunperin kartoitusta ja Suomi sai ainoana maana kaksi valokuvakopioita venäläisten tekemistä kartoista. Poikkeuksellista oli myös se, että suomalaiset johtivat tätä kartoitustyötä Suomessa ja he johtivat kartoitustyötä myös muualla Venäjällä.

Venäjän aloittama kartoitustyö oli laaja ja käsitti koko Euroopan Venäjän raja-alueet. Painetut kartat julkaistiin venäjänkielisinä ja olivat salaisia. Senaatin kartoille nimistö muutettiin suomen- ja ruotsinkieliseksi. Ne väritettiin Maanmittaushallituksen ylihallituksessa ja niitä täydennettiin koko tuon ajan tärkeimmillä muutoksilla kuten rautateillä.

Senaatin kartat ovat saatavilla digitaalisena ja nyt myös Uudenmaan osalta karttakirjana. Kartoissa esitetään ensimmäistä kertaa maaston tarkka muoto korkeuskäyrin, myös rakennukset (torpat, maatalot ja kartanot) ja tiestö kuvataan tarkasti. Kartat on hienosti käsin väritetty. Alkuperäinen kartoitus kattaa Etelä-Suomen mukaan lukien Satakuntaa ja Viipurin lääniä.

Vuodesta 1907 lähtien kartoitettiin myös Ahvenanmaa, Pohjois-Satakuntaa, Pirkanmaata ja Itä-Suomea sekä myös Keski-Suomea ja Savoa. Keski-Suomen ja Savon kartat saatiin sotasaaliina ja ne ovat olleet Maanmittauslaitoksen museossa, mutta niitä ei ole löytynyt arkistosta. Osa kartoista on nyt löytynyt Saksasta.

Tilaisuus on avoin kaikille, mutta vaatii ilmoittautumisen Suomen Kartografisen Seuran kautta 28.10.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen sihteeri@kartogra.fi.

Timo Reenpään kokoelman karttoja Kansallisarkistossa 29.10.2020 saakka

Musketöörien aikaan – karttoja 1500- ja 1600-luvuilta
Kansallisarkiston näyttelytila, Rauhankatu 17, Helsinki
Näyttely on avoinna 8.9.–29.10.2020, tiistaista torstaihin klo 11–15

Kansallisarkiston Musketöörien aikaan – karttoja 1500- ja 1600-luvuilta -näyttely esittelee Timo Reenpään kokoelman Ranskaa koskevia kartta-aineistoja. Näyttely valottaa karttoja esineinä, mutta kuvaa myös kartoituksen historiaa parin vuosisadan ajalta.

Arkistojen ja vanhan kirjallisuuden historiassa innokkaat keräilijät ovat toisinaan onnistuneet pelastamaan monia, jo tuhoutuneiksi luultuja asiakirjoja ja julkaisujen osia. Yhteistyöllään yksityisten keräilijöiden kanssa Kansallisarkisto haluaa tuoda esiin näiden tekemää arvokasta työtä ja antaa myös yleisölle mahdollisuuden tutustua näihin harvoin näytteillä oleviin kokoelmiin.

Varhaisimmat Ranskasta säilyneet karttamateriaalit ovat peräisin 1400-luvun alusta. Aluksi kartat keskittyivät rannikoiden kuvaamiseen. Ranskan sisämaan karttoja alkoi ilmestyä vasta 1500-luvulla. Kansallisarkiston näyttelyssä esillä olevat kartat kuvaavat, miten kartat muuttuivat ja kehittyivät 1500-luvun alkupuolelta 1600-luvun lopulle. Samalla näyttely on hyvä osoitus siitä, miten kartat yhdistävät tieteen ja taiteen: kartta voi olla samanaikaisesti esimerkiksi merenkulussa välttämätön käyttöesine ja itsenäinen taideteos.

Tekstin lähde: Kansallisarkisto
Lisätietoja näyttelystä: kehittämispäällikkö Anne Wilenius, anne.wilenius(a)arkisto.fi