Hankkeen kotisivu pystyyn

Pystytin tutkimushankkeelleni oman kotisivun ensisijaisesti sen vuoksi, että sen kautta voin kertoa haastateltavilleni tai tutkimushaastatteluun osallistumista harkitseville tutkimuksestani. Samalla sivu toimii tutkimuksen esittelynä myös tiedeyhteisölle sekä laajemmin aiheesta kiinnostuneelle yleisölle.

Olen valmistellut tätä tutkimusta jo useamman vuoden ajan, mutta rahoitustilanteesta ja muista työtehtävistä johtuen päässyt käynnistämään sen vasta tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä keskityn ensisijaisesti keräämään tutkimusaineistoa: tekemään haastatteluja ja tutustumaan kirjalliseen materiaaliin. Tutkimuksen edetessä päivitän tänne tietoja toiminnastani, esiintymisistä ja julkaisuista.