Vaalirahakriisi: median ja politiikan suhteet murroksessa?

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää keväällä 2008 alkaneen vaalirahoituskohun merkitystä. Vaalirahakohussa näyttäisi olevan kyse edellisten vuosikymmenien aikana syntyneiden ja suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä vakiintuneiden toimintatapojen kriisistä. Samalla kohu antaa erinomaisen mahdollisuuden valaista median ja poliittisen järjestelmän suhteita.

Tavoitteena on luoda kokonaiskuva vaalirahakohun etenemisestä julkisuudessa ja samalla vastata kolmeen kysymykseen. Ensinnä pyritään selvittämään, miten journalismin ja politiikan välinen suhde on kehittynyt ja kehittymässä. Toiseksi luodataan sitä, miten kohu on vaikuttanut medioiden ja politiikan uskottavuuteen yleisön silmissä. Kolmanneksi pyritään kuvaamaan kohun merkitystä journalismin tulevaisuudelle.

Kysymyksiin vastataan haastattelemalla kohun keskeisiä toimijoita, analysoimalla mediasisältöjä ja selvittämällä yleisön käsityksiä kohusta kahden edustavan kyselytutkimuksen sekä pienryhmä- ja nettikeskustelujen analyysin avulla. Projekti liittyy myös pohjoismaiseen yhteisprojektiin, jossa vertaillaan pohjoismaisia poliittisia skandaaleja.

Tutkimuksen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen kanssa. Projektia johti yliopistonlehtori Anu Kantola ja lisäksi Helsingistä tutkijana olivat Salli Hakala ja Juho Vesa.

Yhteyshenkilö CRC:ssä:
Anu Kantola
anu.kantola at helsinki.fi
+358-9-191 24653