Digital Reputation – Digitaalinen maine

Hankkeessa tutkitaan organisaatiomainetta digitaalisissa ympäristöissä. Pohjaamme maineriskien, organisaatioviestinnän, verkkoviestinnän ja organisaatiotutkimuksen tutkimusperinteisiin. Monitieteinen projekti yhdistää myös kielitieteelliset työkalut osaksi maineenhallintaa ja pyrkii rakentamaan mallia, jonka avulla digitaalisen julkisuuden sisältöjä voi mallintaa ja analysoida. Käytämme lisäksi psykofysiologisia mittausmenetelmiä (EEG, AMG, EDA) tutkiaksemme emootion ja motivaatioprosessien kytköstä digitaaliseen maineeseen.

Tekes-rahoitteinen tutkimusprojekti oli käynnissä 1.1.2010 – 30.6.2011. Hankkeen partnereina ovat Helsingin yliopisto, Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu sekä Turun yliopisto.

Lisätietoja hankkeen blogissa (englanniksi): Digital Reputation: Characterizing and parameterizing reputation, reputation risks and the impact of digital publicity on client/customer intelligence and the competitive advantage of service organizations (DiRe)

Yhteyshenkilö:
Pekka Aula
pekka.aula at helsinki.fi
+358-9-191 24918