Pragmaattinen objektiivisuus – kohti journalismin uutta tietoteoriaa

Tutkimushanke kehittää perinteisten objektiivisuuskäsitysten vaihtoehdoksi pragmaattista teoriaa objektiivisuudesta käytännön journalismin ja normatiivisen viestinnän tutkimuksen tarpeisiin. Tavoitteena on mm. analysoida kriittisesti objektiivisuudesta käytävää akateemista ja yhteiskunnallista keskustelua sekä selventää, minkälaisia teoreettisia ja käytännöllisiä seurauksia eri näkemyksillä objektiivisuudesta on.

Hankkeen johtaja Mats Bergman, mats.bergman@helsinki.fi

Hanke toteutetaan Helsingin Sanomain Säätiön tuella