Kuluttajatutkimuskeskus mukana tutkimassa tekstiilijätteen kierrätyksen tehostamista

Suomen tekstiilivirtoja, tekstiilijätteen käsittelyn ympäristövaikutuksia sekä keinoja kierrätyksen edistämiseksi selvitettiin Ympäristöministeriön rahoittamassa, Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä UFF:n yhteistyönä toteutetussa TEXJÄTE-tutkimushankkeessa. Raportin mukaan tarvitaan erilliskeräyksen ulottamista myös tekstiilijätteeseen, lajittelun tehostamista sekä kysyntää kierrätysmateriaalista valmistetulle tekstiilille. Kysynnän kasvua voitaisiin tukea esimerkiksi julkisten hankintojen avulla. Kuluttajille järjestelmän tulisi olla helppo ja selkeä ja kuluttajien on saatava tietää, miten tekstiilit ja tekstiilijätteet hyödynnetään ja miten tulot käytetään.

Julkaisu: Dahlbo, Helena; Aalto, Kristiina; Salmenperä, Hanna; Eskelinen, Hanna; Pennanen, Jaana; Sippola, Kirsi; Huopalainen, Minja (2015) Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa. Suomen ympäristö 4 | 2015. Verkossa: www.syke.fi/hankkeet/texjate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *