Comparing perceived insecurity among customers and retail staff during service encounters

Retailers invest millions of dollars in security. This study investigates how customers and retail staff perceive insecurity during service encounters. Perceived insecurity is divided into financial, physical, psychosocial and time-related insecurity. A total of 39 consumers participated in seven focus group discussions, and 34 retail staff members responded semi-structured interviews. The study confirms that from both customer and staff perspectives a high quality service encounter has an influence on perceived insecurity, and it diminishes disturbance and criminal activity. However, there are differences between customer and staff perspectives in many areas.

Download the full article here: Koistinen, K., & Järvinen, R. (2016). Comparing perceived insecurity among customers and retail staff during service encounters. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 80-92.

 

Online weight-loss services and a calculative practice of slimming

Online weight loss services provide a novel kind of a material tool that ‘scripts’ the practice of slimming. This study takes a practice-theoretical approach to the slimming practice produced when using such services. It analyses the script of use that is constructed by the services, and the meanings, materialities and competences that are enacted in their use. Based on 20 interviews with women who were users of two Finnish online weight-loss services, the study concludes that the services transform food into quantitative depictions of calories and nutrition. They configure slimmers as calculative agents and slimming as a practice based on incessant recording and monitoring. For online slimmers, the services acted in the double role of a control device with a focus on calorie restriction, and a learning device used to develop a skill of healthy eating. In the latter role, online slimming was hoped to result in an internalisation of a lifestyle change that would make calculation and constant monitoring unnecessary and the services redundant for their users. The results suggest that for its practitioners, online slimming is temporary rather than longstanding, but it may and is expected to act as a mediary in establishing other practices related to healthy lifestyles.

Article:

Niva, M. (in press) Online weight-loss services and a calculative practice of slimming. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine (2015), DOI: 10.1177/1363459315622042.

Kansalaisen asettaminen luonnonvarahallinnon keskiöön tukee ympäristöpolitiikkaa

Aktiivinen kansalainen haluaa kehittää kykyjään ja sitoutuu todennäköisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suora demokratia luo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä, joka voittaa henkilökohtaiset intressit. Vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa päätöksentekoon voidaan tuottaa erilaisia näkökulmia huomioivaa tietoa, keskustelua ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Vuorovaikutteinen hallinto ilmastokysymyksissä –artikkelissa Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta, Kaisa Matschoss Helsingin yliopistosta ja ohjelmakoordinaattori Maija Hyle Helsingin Diakonissalaitoksesta korostavat osallistavan ja vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnon merkitystä, kun paikalliset ihmiset halutaan vastaamaan ja päättämään oman elinympäristönsä kehittämisestä. Vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnon kolmena vahvuutena ja haasteena ilmastokysymyksissä kirjoittajat pitävät paikallistason hyötyjä, hyvän hallinnon tukemista sekä luonnonvarojen hoidon ja suojelun tehostamista.

Koko artikkeli:

Mustalahti, I., Matschoss, K. & Hyle, M. (2015). Vuorovaikutteinen hallinto ilmastokysymyksissä – kansalainen keskiössä. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VIII 2015, s. 387–403: https://www.researchgate.net/publication/285583714_Vuorovaikutteinen_hallinto_ilmastokysymyksissa_Kansalainen_keskiossa

 

Visions on desirable and sustainable futures

Six visions on desirable and sustainable futures were developed by 42 citizens in the CIMULACT NCV workshop in Helsinki on January 9th, 2016 :

 1. VALUES – immateriality and minimalism
 2. Predictive health tracking
 3. Efficient recycling
 4. The future of responsible consumption
 5. Eco-efficient nutrition and living
 6. Community as an asset

The NCV workshop in Helsinki was part of a series of CIMULACT workshops across 30 European countries, contributing to a total of 180 citizen visions. These visions will be developed to research priorities and policy advice for the European Commission’s Horizon 2020 programme at latter stages of the CIMULACT project.

More information on the CIMULACT project is available at www.cimulact.eu.

Seuraavat kuusi visiota toivottavista ja kestävistä tulevaisuuksista kehitettiin 42 kansalaisen toimesta CIMULACT-työpajassa Helsingissä 9.1.2016 :

 1. ARVOT – aineettomuus ja minimalismi
 2. Ennakoivaa terveyden seurantaa
 3. Tehokas kierrättäminen
 4. Vastuullisen kuluttamisen tulevaisuus
 5. Ekotehokas ravinto ja asuminen
 6. Yhteisö voimavarana

Helsingin visiotyöpaja oli osa CIMULACT-hankkeen toteuttamaa työpajasarjaa, jossa kansalaiset kehittivät 180 visiota 30 Euroopan maassa. Visioiden pohjalta hankkeessa kehitetään tutkimusprioriteettejä ja politiikkasuosituksia Euroopan komission Horisontti 2020 –ohjelmaan.

Lisätietoa CIMULACT-hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy osoitteesta www.cimulact.eu.

Uusia keinoja ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn – seminaariesitykset

seminaariohjelmaHelsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa on selvitetty valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa uusia keinoja ja toimenpiteitä ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn yhteiskunnassamme.  Hankkeessa ovat mukana: Raija Järvinen, Kristiina Aalto, Liisa Peura-Kapanen ja Anna-Riitta Lehtinen.

Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen –hankkeen loppuseminaari oli Metsätalossa 9.12.2016.  Ohessa tilaisuuden ohjelma ja esitykset.  Hanke päättyy tammikuussa 2016, jonka jälkeen tulee loppuraportti valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa.

Seminaariesitykset:

Soile Niemi, Helsingin seurakunnat ja Sari Nieminen, Kirkkohallitus:
Kirkon vapaaehtoiset taloudellisissa vaikeuksissa olevien tukena 9 12 2015

Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Kuluttajatutkimuskeskus:
Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi – mutta miten?

Esimerkkejä yhteistyömalleista: Tampere ja Espoo:
Elisa Schroderus, Tampereen Talous- ja velkaneuvonta
Aura Pylkkänen ja Hanna Päiviö, Espoon jalkautuva talousneuvonta

Citizens and sustainable culinary cultures

bookIn this book chapter, Johanna Mäkelä and Mari Niva investigate the role of lay people as stakeholders in climate change adaptation. Drawing on a practice-theoretical and everyday life approach, they suggest new conceptualizations that serve to bridge between production, manufacturing and consumption. If you are interested in receiving a copy of the book chapter, please contact Mari Niva (mari.niva(at)helsinki.fi).

Mäkelä, J. & Niva, M. (in press). Citizens and sustainable culinary cultures. In: Paloviita, Ari & Järvelä, Marja (2016). Climate change adaptation and food supply change management. London and New York: Routledge: Online: www.tandf.net/books/details/9781317634034/

 

 

Arjen ja pyhän rytmit eri maissa ja erilaisissa kotitalouksissa

Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa -julkaisun artikkeleissa käsitellään viikonlopun ajankäyttöä, kiireen kokemuksia, epätyypillisten työaikojen vaikutusta lasten kanssa vietettyyn aikaan, yhdessä vietetyn ajan muutoksia sekä lasten ja nuorten median ja tietokoneen käytön muutoksia. Lisäksi tarkastellaan ajankäyttötietojen käyttöä ilmansaasteille altistumisen arvioimisessa ja energiainfrastruktuurin luomia aikajärjestyksiä. Eri maiden välillä löytyy selviä eroja ajankäytön rytmeissä. Kansainvälisen ajankäyttötutkimuksen aineiston avulla on tarkasteltu arjen ja viikonlopun vuorokausirytmejä Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat ovat kirjoittajina kahdessa kiinnostavassa artikkelissa:

Pantzar, M. & Pääkkönen, H. (2015). Arjen ja pyhän rytmit kuudessa Euroopan maassa. Teoks. Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, s. 87-98.

Aalto, K. (2015).Lapsettoman nuoren parin ajankäyttö ja rytmit. Teoks. Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, s. 109-122.

Linkki koko julkaisuun löytyy täältä: http://www.tilastokeskus.fi/uutinen/viikonloppuisin-vietetaan-entista-vahemman-aikaa-ystavien-ja-perheen-kanssa

 

Blog post: Big data, public participation, sustainable innovation and the Pullip doll

pullip_disco1

Big data involves enormous, highly complex and unstructured data sets. It tracks activities and collects logs, often in real time. So when you change from one television channel to another, your activity may be saved on a server and potentially be combined with equally minute activities from others.

Are you then participating in public discourse and for the common good? Perhaps you are more than you think.

Read on at http://www.casi2020.eu/blog/posts/big-data-public-participation-sustainable-innovation-and-the-pullip-doll/

Everyday distinction and omnivorous orientation

In recent years, studies on cultural consumption have experienced a Bourdieusian renaissance. This is indicated by a growing body of research analysing distinctions in different areas of culture, and numerous studies on the homology thesis applying the concepts of distinction, field and capital. Concurrently, however, it has been argued that instead of distinctive tastes, distinction and class status are increasingly manifested by cultural omnivorousness. Most studies on distinction in food have analysed eating out and stylization through restaurant preferences, rather than everyday food choices.

In this article, Nina Kahma, Mari Niva, Satu Helakorpi ja Piia Jallioja investigate everyday food choices from the perspective of distinction and omnivorousness. They draw on cross-sectional quantitative data collected in 2012 among 15–64-year-old Finns (N = 2601). The article maps out the relationship between food choice frequencies, dispositions and social background with Multiple Correspondence Analysis (MCA). The results show that the consumption of fruit and vegetables, ready-meals and convenience foods were among the most divisive food choices. The first structuring dimension juxtaposed processed, fatty and sugared foods with unprocessed foods and fresh ingredients. This dimension was associated with healthiness and weight control as dispositions. On the second structuring dimension there were differences in the valuation of taste, pleasure and sociability, and a contrast between moderate and restrictive choices. Particularly the first dimension was associated with educational, occupational, and gender differences. Distinction within everyday food choices was manifested in the use of healthy and unprocessed foods and ‘moderate hedonism’ in contrast to more restrictive tastes.

Article: Kahma, N., Niva, M., Helakorpi, S., & Jallinoja, P. (2016). Everyday distinction and omnivorous orientation: An analysis of food choice, attitudinal dispositions and social background. Appetite, 96, 443-453.

Intermediaries in the energy transition: The invisible work of creating markets for sustainable technology solutions (TRIPOD)

TRIPOD is a new project funded by the Academy of Finland and led by Sampsa Hyysalo at Aalto University School of Art and Design. Consortium partners include Syke (Finnish Environment Institute), Aalto University School of Business, and Consumer Society Research Centre (CSRC), University of Helsinki. TRIPOD investigates the role of intermediation in energy transitions by specifying what work intermediation performs in different actor configurations and contexts. We focus on solutions for energy efficiency, distributed electricity generation, heating systems based on renewable energy sources, and the related solutions for timing of consumption and storage of electricity and/or heat. The objectives of TRIPOD are to

 1. Identify and assess the role of intermediaries in creating, channeling and coordinating market and broader societal demand for new low carbon technologies and services and in adapting these technologies to local contexts.
 2. Establish the influence of different intermediary organizations and forms of work on different types of energy innovation and energy transition processes.
 3. Examine how energy transition intermediaries come into being, establish their functional roles, evolve, and gain legitimacy.
 4. Compare intermediation in different contexts (between government and citizens, between energy and technology providers and users) and in different actor configurations (including or excluding certain market/societal actors) and organizational settings.
 5. Distinguish between generic aspects of intermediation in energy transitions, and aspects that are specific to particular contexts or configurations.

CSRC is in charge of sub-project 1, which buildings on case studies of intermediation in the interface between energy consumption and production. Contact: Eva Heiskanen (eva.heiskanen@helsinki.fi) ja Kaisa Matschoss (kaisa.matschoss@helsinki.fi).