Visions on desirable and sustainable futures

Six visions on desirable and sustainable futures were developed by 42 citizens in the CIMULACT NCV workshop in Helsinki on January 9th, 2016 :

 1. VALUES – immateriality and minimalism
 2. Predictive health tracking
 3. Efficient recycling
 4. The future of responsible consumption
 5. Eco-efficient nutrition and living
 6. Community as an asset

The NCV workshop in Helsinki was part of a series of CIMULACT workshops across 30 European countries, contributing to a total of 180 citizen visions. These visions will be developed to research priorities and policy advice for the European Commission’s Horizon 2020 programme at latter stages of the CIMULACT project.

More information on the CIMULACT project is available at www.cimulact.eu.

Seuraavat kuusi visiota toivottavista ja kestävistä tulevaisuuksista kehitettiin 42 kansalaisen toimesta CIMULACT-työpajassa Helsingissä 9.1.2016 :

 1. ARVOT – aineettomuus ja minimalismi
 2. Ennakoivaa terveyden seurantaa
 3. Tehokas kierrättäminen
 4. Vastuullisen kuluttamisen tulevaisuus
 5. Ekotehokas ravinto ja asuminen
 6. Yhteisö voimavarana

Helsingin visiotyöpaja oli osa CIMULACT-hankkeen toteuttamaa työpajasarjaa, jossa kansalaiset kehittivät 180 visiota 30 Euroopan maassa. Visioiden pohjalta hankkeessa kehitetään tutkimusprioriteettejä ja politiikkasuosituksia Euroopan komission Horisontti 2020 –ohjelmaan.

Lisätietoa CIMULACT-hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy osoitteesta www.cimulact.eu.

Osallistuvan päätöksenteon seminaarisarja Kuluttajatutkimuskeskuksessa

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PE2020 hanke ovat käynnistäneet osallistuvaa päätöksentekoa käsittelevän seminaarisarjan syksyllä 2015. Seminaarisarjan tarkoituksena on tarjota foorumi keskustelulle osallistuvan päätöksenteon ja suunnittelun uusista suuntauksista, käytännöistä, ongelmista ja kehittämistarpeista. Seminaari on suunnattu päätöksenteon, politiikan ja suunnittelukäytäntöjen tutkijoille, asiantuntijoille ja jatko-opiskelijoille.

Seminaarit järjestetään kolmen viikon välein perjantaisin klo 13-15 Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa, Metsätalo, Unioninkatu 40, Seminaarihuone C216.

Lataa ohjelma tästä: Osallistuvan päätöksenteon seminaari 2015

Governing Biodiversity through Democratic Deliberation

International politics have until now struggled to deal with the wicked problems of the world. The World Wide Views method has been used since the 2009 UN COP-15 climate negotiations in Copenhagen to give a voice to citizens. University of Helsinki Adjunct Professor Mikko Rask has studied the consultation process, and edited a volume on the use of World Wide Views in biodiversity negotiations together with Richard Worthington:

http://www.routledge.com/books/details/9780415732185/

This book discusses political controversies involved in global biodiversity policy, and the practical opportunities that are opened up in solving them through increased citizen participation and democratic deliberation. It examines the emerging practice of deliberative global governance and its political consequences.

Read more about the WWV process and the book at:

https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=28818633 (in Finnish)

http://www.voanews.com/content/climate-citizens-4jun15/2807485.html

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=153357&CultureCode=en