Abstrakt

För föredrag, postrar och demonstrationer önskade vi sammanfattningar på ca 300 ord. Sammanfattningar av accepterade föredrag kommer att läggas ut under fliken “Program”.

Anmälan om föredrag och postrar
Manusstoppet för anmälan av föredrag, postrar och demonstrationer var den 28 februari 2014.

Sektionsföredrag och postrar kan gärna knyta an till konferensens tema, ”Ideologi, identitet, intervention”, men alla föredrag som tangerar nordisk dialektologi är välkomna.

De abstrakt som insändes senast den 28 februari 2014 har granskats kollegialt av medlemmarna av konferenskommittén och av arrangörerna.

Workshoppar
På konferensen ordnas fyra workshoppar. Rubrikerna för workshopparna och deras respektive kontaktpersoner ges nedan.

Workshop 1: ”Kontakter mellan skandinaviska och östersjöfinska språk i Baltikum”
kontakt: Riho Grünthal – rgruntha[a]mappi.helsinki.fi
Workshop 2: ”Dokumentationslingvistik inom nordisk dialektologi”
kontakt: Michael Rießler – michael.riessler[a]skandinavistik.uni-freiburg.de
Workshop 3: ”Estlandssvenska”
kontakt: Henrik Rosenkvist – henrik.rosenkvist[a]svenska.gu.se
Workshop 4: ”Dialekt og turisme”
kontakt: Marie Maegaard – mamae[a]hum.ku.dk

För ytterligare information om föredrag och om workshoppar, se Program-fliken.

Viktiga datum
Besked om vilka föredrag som antagits gavs den 1 april 2014.
Fram till den 15 april 2014 var det möjligt för deltagarna att uppdatera sina abstrakt innan de publiceras.
Det slutliga programmet finns nu tillgängligt under Program-fliken.