Loppuseminaari 29.10.

Täältä voit lukea kaikki tiedot seminaarista PDF-muodossa:
Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioita

Korjattu versio:
Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioita.pdf

Lämpimästi tervetuloa seminaariin Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioita. Seminaarin järjestävät tutkimushankkeet DIDIA – Monikielinen didaktiikka ja kielirajat ylittävä dialogi ja Kaikki kielet mukaan, molemmat Svenska kulturfondenin Hallå! -ohjelmaan kuuluvia hankkeita.  Seminaari on osallistujille maksuton ja suunnattu kaikille kielirajoja ylittävästä opetusyhteistyöstä kiinnostuneille. 

Seminaari järjestetään perjantaina 29.10.2021 Helsingin yliopiston tiloissa, Minerva-torilla, Siltavuorenpenger 5, Helsinki. Seminaari lähetetään suorana live streamina, joten siihen pystyy osallistumaan myös etänä. Seminaari järjestetään kokonaisuudessaan kaksikielisesti. 

Seminaari koostuu kahdesta osasta sekä niitä yhdistävästä paneelikeskustelusta. Osassa 1 tarkastellaan tutkimuksen näkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön, kun taas osassa 2 keskitytään kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön käytännössä. Osallistujat ovat tervetulleita osallistumaan joko yhteen tai molempiin osiin. Osioiden näkökulmat kootaan yhteen Jens Bergin moderoimassa paneelikeskustelussa Asenteet ja ratkaisut käytännössä – viisi näkökulmaa kaksi- ja monikielisyydestä koulutuksessa. 

 

Ilmoittautuminen on auki 30.9 – 21.10 ja tapahtuu alla olevan linkin kautta (Huom! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu):
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113228/lomakkeet.html 

 

Aikataulu 

OSA 1: Tutkimusnäkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön klo 10.00-14.30
Huom! Osa 1 ja osa 2 ovat limittäisiä paneelin ja kahvitauon osalta.  

Klo 10.00 – 10.10   Tervetuloa! (Katri Hansell ja Anna Slotte)
Klo 10.10 – 11.35   Tutkimushankkeiden keskeisiä teemoja ja kokemuksia
Klo 10.35 – 12.00   Kommenttipuheenvuoro (Åsa Palviainen)
Klo 12.00 – 13.00   Lounas (Hankkeet tarjoavat lounasta Unicafe Oliviassa). Täältä löydät enemmän tietoa ruokalistoista: https://unicafe.fi/restaurants/olivia/. 

Paneelikeskustelu ja kahvitauko ovat kaikille osallistujille (sekä aamupäivän että iltapäivän osioille) 

Klo 13.00 – 14.00   Panelikeskustelu (moderaattorina Jens Berg)
Klo 14.00 – 14.30   Kahvitauko ja vapaata keskustelua (mahdollista myös etänä osallistuville) 

OSA 2: Näkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön käytännössä klo 13.00-16.30 

Klo 14.30 – 14.35   Ohjeet työpajatyöskentelylle 
Klo 14.25 – 15.20   Työpaja I 
Klo 15.20 – 15.30   Tauko ja siirtyminen toiseen työpajaan 
Klo 15.30 – 16.15   Työpaja II
Klo 16.15 – 16.30   Yhteenveto ja lopetus (Katri Hansell ja Anna Slotte)  

Seminaariohjelma

Osa 1: Tutkimusnäkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön klo 10.00–14.30
Tutkimushankkeet kiteyttävät keskeisiä teemoja ja kokemuksia  

Teema 1 – Opettaja–tutkijayhteistyö (Katri Hansell) 

Teema 2Turvallisia kohtaamisia ja yhteistyötä kieliryhmien välillä  (Tuuli From, Gunilla Holm ja Harriet Zilliacus) 

Teema 3 – Matalat kynnykset, leikki ja kielikohtaamiset (Riitta Juvonen, Marjo Savijärvi, Anna Slotte ja Kirsi Wallinheimo) 

Teema 4 – Tilan luominen kommunikaatiolle ja siihen kannustaminen, kielellinen tuki (Marina Bendtsen ja Johanna Still) 

Teema 5 – Lapsinäkökulmia kielipolitiikkaan (Anna Slotte ja Tuuli From) 

 

Paneeli Asenteet ja ratkaisut käytännössä – viisi näkökulmaa kaksi- ja monikielisyydestä koulutuksessa Jens Bergin moderoimana 

Panelistien esittely 

Britt Kaskela-Nuortamo työskentelee rehtorina Vaasan Keskuskoulussa. Tätä ennen hän työskenteli samassa koulussa kielikylpyopettajana. Työssään hän puhuu suomea ja ruotsia, koulun hallintokieli on suomi, mutta koska koululla on suomenkielisen opetuksen lisäksi ruotsin kielen kielikylpyryhmiä, on koulun työyhteisö kaksikielinen.  

Katri Kuukka työskentelee koulutusneuvoksena Opetushallituksessa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden parissa. Työssään hän puhuu enimmäkseen suomea, mutta käyttää myös englantia ja ruotsia erilaisissa eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa verkostoissa. 

Berndt-Johan Lindström, johtava koulutusasiamies Svenska kulturfonden:illa. Hän tekee arkena töitä edistääkseen toimivaa kaksi- ja monikielisyyttä Suomessa.  

Juuso Lumilahti on viidennen vuoden oikeustieteiden opiskelija. Hänen kielellinen taustansa on täysin suomenkielinen, mutta hän pyrkii käyttämään ja harjoittelemaan ruotsia aina, kun se on mahdollista. Onneksi tällaisia tilanteita on tullut vastaan niin opinnoissa kuin töissä.  

Åsa Palviainen on professori ja kielitutkija kieli- ja viestintätieteiden laitoksella Jyväskylän yliopistolla. Hän tulee Ruotsista ja on asunut Suomessa vuodesta 2003 saakka. Hänen perheessään, johon kuuluu puoliso ja teini-ikäinen poika, puhutaan sekä ruotsia ja suomea. Tavallisena työpäivänä Åsa puhuu ruotsia, suomea ja englantia kolmanneksen kutakin.  

 

Osa 2: Näkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön käytännössä 

Työpaja 1: Kielisuihkutandem kielirajat ylittävän yhteistyön mallina varhaiskasvatuksessa 
Kuinka tandempedagogiikkan avulla voidaan lisätä lasten kielitietoisuutta ja kieliryhmien välisiä kontakteja varhaiskasvatuksessa?  

Työpaja 2: Kielisuihkutandem kielirajat ylittävän yhteistyön mallina alkuopetuksessa 
Kuinka tandempedagogiikkaa, jossa oppilaat oppivat toistensa kielen vastavuoroisessa yhteistyössä, voidaan soveltaa kieli- ja ainerajat ylittävässä opetuksessa vuosiluokilla 1–3?   

Työpaja 3: Teematyöskentely kieli- ja ainerajat ylittävän opetuksen lähtökohtana 
Miltä kielirajat ylittävä teemaopetus ruotsin- ja suomenkielisten  välisessä yhteistyössä voi näyttää vuosiluokilla 4–6? Työpaja pohjautuu kielirajat ylittävää yhteistyötä tehneiden opettajien ajatuksiin turvallisuudesta, kielestä ja kommunikaatiosta sekä sisällöstä ja työtavoista.  

Työpaja 4: Kielirajat ylittävä yhteistyö aineenopetuksessa 
Miltä kielirajat ylittävä yhteistyö voi näyttää aineopetuksessa vuosiluokilla 7–9 ja lukiossa? Aihetta lähestytään liikunnan ja kemian lukio-opetusta koskevien esimerkkien pohjalta keskittyen siihen, miten kielirajat ylittäviä elementtejä voidaan sisällyttää tavanomaiseen eri aineiden opetukseen.  

Työpaja 5: Kielirajat ylittävä toiminta yhteistyössä lähiympäristön kanssa 
Miltä yhteistyössä lähiympäristön kanssa järjestettävät kielirajat ylittävät työpajat voivat näyttää? Keskustelun lähtökohtana toimii hanke, jossa kahden eri koulun vuosiluokat 2–3 tapaavat koulun ulkopuolisessa ympäristössä. Keskustelussa pohditaan yhteistyöhön pohjautuvia kokemuksia ja mahdollisuuksia.   

Työpaja 6: Opi puhumaan ruotsia Upp & Repa –metodilla 
Opi puhumaan ruotsia Upp & Repa-metodin avulla. Upp & Repa on hanke ja materiaalipaketti, jonka tarkoituksena on kannustaa lapsia ja aikuisia puhumaan ruotsia. Materiaalipaketti koostuu käsikirjoituksesta, videoleikkeistä ja kattavasta käsikirjasta, jotka havainnollistavat metodin käyttöä.    

 

Tietoa saavutettavuudesta 

Minerva-tori sijaitsee Minerva-rakennuksen (Siltavuorenpenger 5A) K2 kerroksessa, jonne on esteetön kulkuyhteys hissillä. Pääsisäänkäynti Minerva-rakennukseen löytyy rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta. Minerva-tori sijaitsee rakennuksen toisessa kellarikerroksessa, jonne pääsee portaita pitkin tai hissillä, joka löytyy pääsisäänkäynnin oikealta puolelta. Hississä on sormilla tunnusteltavat numerot, ensimmäisen kerroksen painike poikkeaa muista. K2-kerroksessa on yksi sukupuolineutraali WC sekä myös esteetön WC. Tilassa ei käytetä tekosavua tai vilkkuvia valoja. Tilaan on luvallista tuoda mukanaan avustaja- tai opaskoira. 

Hankkeet tarjoavat lounaan Siltavuorenpenkereen Unicafe Oliviassa, joka sijaitsee Minerva-rakennuksen 1. kerroksessa. Sinne pääsee Minerva-torilta K2-kerroksesta hissillä.  

Jos sinulla on kysyttävää tai toiveita liittyen tilan esteettömyyteen, otathan yhteyttä emma.heikkila@helsinki.fi