Aktuellt

DIDIA ordnade i samarbete med ett annat Hallå!-projekt Alla Språk Med! slutseminarium 19.10.2021.

Tuuli From med i Slaget efter tolv -debattprogrammet i Yle Vega 8.4.2021
I programmet behandlades tvåspråkiga och samlokaliserade skolor.

DIDIA med på Pedagogikdagarna 15.-16.12.2020


Nedan hittar du kandidatavhandlingar, Pro Gradun samt artiklar som publicerats inom DIDIA.

Kandidatavhandlingar 

Isa Bergström: Barns språkattityder till de inhemska språken och engelskan

Miivi Selin-Patel: This is kesakurpitsa – En studie om hur elever transspråkar med varandra

Pro Gradu

Christina Öström: Stance i barns samtal om språk

Artiklar

From, T. , Zilliacus, H., Holm, G. & Wallinheimo, K. (2022) Students’ Orientations Towards Multilingualism and Social Justice in a Swedish-medium University Degree Program in Educational Sciences in Finland, Journal of Language, Identity & Education, DOI: 10.1080/15348458.2021.1938574