Slutseminarium 29.10.2021

Här kan du läsa allt som står nedan i PDF-format:
Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visioner

Varmt välkommen till seminariet Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visioner. Seminariet ordnas av forskningsprojekten DIDIA – Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger och Alla språk med! som båda ingår i Svenska kulturfondens Hallå! -program. Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av språköverskridande utbildningssamarbete. Seminariet är avgiftsfritt. 

Seminariet ordnas fredagen den 29.10.2021 i Helsingfors universitets utrymmen, Minervatorget, Brobergsterrassen 5 i Helsingfors. Seminariet kommer också att streamas, så det är även möjligt att delta på distans. Seminariet ordnas i sin helhet tvåspråkigt. 

Seminariet består av två delar och en paneldiskussion. Del 1 har ett forskningsperspektiv på språköverskridande undervisningssamarbete och under del 2 ligger fokus på språköverskridande undervisningssamarbete i praktiken. Det går att delta i en av delarna eller i båda. Delarna binds samman av en paneldiskussion Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang ledd av Jens Berg. 

Anmälningen är öppen 30.9 – 21.10 och sker via denna länk (OBS! Förlängd anmälningstid): 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113228/lomakkeet.html 

 

Tidtabell 

DEL I: Forskningsinriktad del kl. 10-14.30   

10.00 – 10.10 Välkommen! (Katri Hansell och Anna Slotte)
10:10 – 11:35 Forskningsprojekten sammanfattar centrala teman och erfarenheter 
11:35 – 12.00  Kommentar (Åsa Palviainen) 
12.00 – 13.00  Lunch (projekten bjuder på lunch på Unicafe Olivia) Här kan du bekanta dig med menyn: https://unicafe.fi/restaurants/olivia/. 

Paneldiskussion och kaffepaus för alla deltagare (i förmiddagens och eftermiddagens pass) 

13.00 – 14.00 Paneldiskussion (moderator: Jens Berg)
14.00 – 14.30 Kaffepaus och mingel (de som deltar på distans har också möjlighet att delta i mingel) 

 DEL II: En mer praktiskt riktad del 13:00 – 16:30  

14:30 – 14:35 Instruktioner för workshoparbetet
14:35 – 15:20 Workshop I 
15:20 – 15:30 Paus och byte av workshop 
15:30 – 16:15 Workshop II
16:15 – 16:30  Avrundning och avslutning (Katri Hansell och Anna Slotte) 

Seminarieprogrammets innehåll  

Del 1 – Forskningsperspektiv på språköverskridande undervisningssamarbete kl 10.00–14.30
Forskningsprojekten sammanfattar centrala teman och erfarenheter  

Tema 1 – Samarbete mellan lärare och forskare (Katri Hansell) 

Tema 2 – Trygga möten/samarbete mellan språkgrupperna (Tuuli From, Gunilla Holm och Harriet Zilliacus) 

Tema 3 – Låga trösklar, lek och språkmöten (Riitta Juvonen, Marjo Savijärvi, Anna Slotte och Kirsi Wallinheimo) 

Tema 4 – Att skapa kommunikationsutrymmen och sporra till kommunikation, språkstöd (Marina Bendtsen och Johanna Still) 

Tema 5 – Barnperspektiv på språkpolicy (Anna Slotte och Tuuli From) 

 

Panelen Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang ledd av Jens Berg 

Presentation av paneldeltagarna   

Britt Kaskela-Nuortamo jobbar som rektor på Keskuskoulu i Vasa. Före det jobbade hon som språkbadslärare på samma skola. På jobbet talar hon finska och svenska, administrationsspråket är finska men eftersom de i skolan har reguljär finskspråkig undervisning samt språkbad i svenska är deras arbetsgemenskap tvåspråkig.  

Katri Kuukka jobbar som utbildningsråd vid Utbildningsstyrelsen, med språklig och kulturell mångfald. På jobbet talar hon mest finska men använder också engelska och svenska i olika europeiska och nordiska nätverk. 

Berndt-Johan Lindström, ledande utbildningsombudsman på Svenska kulturfonden. Han jobbar till vardags för att främja en fungerande två- och flerspråkighet i Finland. 

Juuso Lumilahti är inne på sitt femte år av juridikstudier. Hans bakgrund är helt finskspråkig, men han försöker använda och öva sin svenska alltid då det bara är möjligt. Lyckligtvis har det blivit sådana tillfällen både under studierna och på jobbet.  

Åsa Palviainen är professor och språkforskare vid institutionen för språk- och kommunikationsstudier vid Jyväskylä universitet. Hon kommer från Sverige och har bott i Finland sedan 2003. I hennes familj – med man och tonårig son – talar hon både svenska och finska. På en vanlig dag på jobbet kan man säga att hon använder en tredjedel svenska, en tredjedel finska och en tredjedel engelska. 

 

Del 2 – Språköverksridande undervisningssamarbete i praktiken  

Du kan välja att ta del av två 45 minuters workshoppar, av ett urval på sex workshoppar. Det exakta upplägget bestäms då vi vet antalet deltagare. 

Workshop 1Språkduschtandem som modell för språköverskridande samarbete i småbarnspedagogik
Hur kan tandempedagogik användas för att öka barns språkmedvetenhet och kontakten mellan språkgrupperna inom småbarnspedagogik? 

Workshop 2Språkduschtandem som modell för språköverskridande samarbete i nybörjarundervisning 
Hur kan tandempedagogik där eleverna lär sig varandras språk genom ömsesidigt samarbete tillämpas som språk- och ämnesöverskridande undervisning i åk 1–3? 

Workshop 3Temabaserat arbete som utgångspunkt för språk- och ämnesöverskridande undervisning
Hur kan språköverskridande tema-orienterat samarbete mellan svenska och finska klasser se ut i årskurs 46? Workshopen baserar sig på tankar om trygghet, språk och kommunikation samt innehåll och arbetssätt från lärare som deltagit i denna typ av samarbete. 

 Workshop 4Språköverskridande samarbete inom ämnesundervisning
Hur kan språköverskridande samarbeten se ut inom ämnesundervisningen i 7-9 och gymnasiet? Med utgångspunkt i exempel från gymnastik och kemi-undervisningen på gymnasienivå diskuterar vi kring hur språköverskridande inslag kan utformas och implementeras inom ramen för den reguljära ämnesundervisningen. 

Workshop 5Språköverskridande verksamhet i samarbete med närmiljön
Hur kan språköverskridande workshoppar i samverkan med närmiljön ta sig uttryck? Med utgångspunkt i ett projekt där årskurs 2–3 från två olika skolor träffats i miljöer utanför skolan diskuteras erfarenheter och möjligheter. 

Workshop 6Lär dig prata svenska med Upp & Repa-metoden
Upp & Repa är ett projekt och ett material, vars syfte är att stimulera barn och vuxna att prata på svenska. Materialet består av manuskript, videoklipp och en omfattande handbok för att illustrera användningen av metoden.
 

Information om tillgänglighet 

Minervatorget är beläget i K2-våningen i Minerva-byggnaden (Brobergsterrassen 5A), dit det är möjligt för rullstolsburna att ta sig med hiss. Man kommer in i Minerva-byggnaden från huvudingången, som är på våning 1. Därefter kan man ta sig ner två våningar antingen via trapporna eller med hissen, som finns till vänster vid huvudingången. I hissen finns det utstående nummer som man kan känna och första våningens knapp avviker från de andra. I våning K2 finns det en könsneutral toalett och även en tillgänglighetsanpassad toalett. I utrymmet används ej rökmaskiner eller blinkande ljus. Det är möjligt att ta med assistenthund till utrymmet. 

Seminarieordnarna bjuder på lunch på Brobergsterrassens Unicafé Olivia på första våningen. Man kan ta sig dit med hiss från K2-våningen.  

Vid frågor eller önskemål angående utrymmets tillgänglighet ta kontakt med: emma.heikkila@helsinki.fi. 

Vi ses på Zoom eller Borbergsterrassen!