Loppuseminaari 29.10.2021

Lämpimästi tervetuloa seminaariin Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioitaSeminaarin järjestävät tutkimushankkeet DIDIA – Monikielinen didaktiikka ja kielirajat ylittävä dialogi ja Kaikki kielet mukaan!, molemmat Svenska kulturfondenin Hallå!-ohjelmaan kuuluvia hankkeita.

Seminaari järjestetään perjantaina 29.10.2021 Minerva-torilla, Siltavuorenpenger 5, Helsinki. Seminaari tullaan myös streamaamaan, joten siihen pystyy osallistumaan myös etänä.

Seminaari koostuu kahdesta osasta ja sekä paneelikeskustelusta. Osassa 1 tarkastellaan kielirajat ylittävää opetusyhteistyötä tutkimuksen näkökulmista ja osassa 2 keskitytään kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön käytännössä. Osallistua voi vain yhteen tai molempiin osioihin. Aamu- ja iltapäivän ohjelmia yhdistää Jens Bergin moderoima paneelikeskustelussa, jossa seminaarin tematiikkaa tarkasteellan otsikon “Asenteet ja ratkaisut käytännössä – viisi näkökulmaa kaksi- ja monikielisyydestä koulutuksessa” johdattelemana.

Alustava aikataulu:

10.00-12.00   Tutkimusnäkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön
12.00-13.00   Lounas
13.00-14.00   Paneelikeskustelu
14.00-14.30   Kahvitauko ja vapaata keskustelua
14.30-16.30   Näkökulmia kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön käytännössä

Osa 1: klo 10.00-14.30
Osa 2: klo 13-00-16.30 

HUOM! Osat ovat osittain päällekkäisiä, yhteiset osat ovat klo 13.00-14.30.  

Seminaari on suunnattu kaikille kielirajoja ylittävästä opetusyhteistyöstä kiinnostuneille.

Lähetämme lisää tietoa seminaarista syksyllä!

PÅ SVENSKA

Varmt välkommen till seminariet Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visionerSeminariet ordnas av forskningsprojekten DIDIA – Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger och Alla språk med! som båda ingår i Svenska kulturfondens Hallå! -program.

Seminariet ordnas i höst, fredagen den 29.10.2021 på Minervatorget, Brobergsterrassen 5 i Helsingfors. Seminariet kommer även att streamas, så det är även möjligt att delta på distans.

Seminariet består av två delar och en paneldiskussion. Del 1 har ett forskningsperspektiv på språköverskridande undervisningssamarbete och del 2 ligger fokus på språköverskridande undervisningssamarbete i praktiken. Det går att delta i en av delarna eller i båda. För- och eftermiddagens program binds samman av en paneldiskussion Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang, ledd av Jens Berg.

Preliminär tidtabell:

10.00-12.00   Forskningsperspektiv på språköverskridande  undervisningssamarbete
12.00-13.00   Lunch
13.00-14.00   Paneldiskussion
14.00-14.30   Kaffepaus och mingel
14.30-16.30   Perspektiv på språköverskridande undervisningssamarbete i praktiken

Del 1: kl. 10.00-14.30
Del 2: kl. 13.00-16.30

OBS! Delarna överlappar varandra, gemensamma delar är kl. 13.00-14.30.

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av språköverskridande utbildningssamarbete.

Vi återkommer med mer information på hösten!