Tietoa projektista

Hanke edistää opiskelijoiden, opettajankouluttajien ja opettajien positiivisia asenteita, lisää kielitaitoa ja -tietoisuutta sekä vahvistaa didaktista ymmärrystä oppimisesta monikielisissä tilanteissa kehittämällä monikielisiä toimintaympäristöjä, joita analysoidaan asenteiden ja kielenkäytön näkökulmasta. Tulokset tuottavat suomalaiseen kieliympäristöön sopivia didaktisia malleja, jotka perustuvat nykyaikaiseen ja joustavaan käsitykseen kielenkäytöstä ja -oppimisesta.

DIDIA koostuu viidestä osahankkeesta:

  • Kaksi – Kaksikielinen kotimaisten kielten didaktiikka
  • Sveaborg – Ämnesöverskridande didaktik tillsammans
  • Pedagogik 
  • Varhis – Varhennetun kieltenopetuksen didaktiikka 
  • Skolmöten – Flerspråkig samarbetsmodell