Det första DIDIA-materialet insamlat!

De två senaste dagarna har jag och Anna samlat in det första materialet för DIDIA, spännande! Vi fick intervjua andraklassare från de två skolorna som kommer att delta i delprojektet Skolmöten. Den ena skolan är finsk- och den andra svenskspråkig.

Vi var glada att märka hur öppet och gärna eleverna ville dela med sig av sina många tankar om språk och sig själv som språkanvändare. Vi lärde oss väldigt mycket om språkmiljöerna de rör sig i, men också en hel del om hur en åttaårings liv kan se ut år 2018.

Nästa gång får vi träffa dessa härliga typer på våren. Då vi kommer att ordna  gemensamma tvåspråkiga workshops med eleverna från de båda skolorna. Vi tror det kommer att bli riktigt roligt!

Men först ska jag ta jag itu med transkribering.

Stina

Välkommen/tervetuloa till DIDIA-bloggen!

Hej och välkommen! Moi ja tervetuloa!

Detta är bloggen för forskningsprojektet DIDIA: Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger. Projektet genomförs av ett forskarteam från Helsingfors universitet under ledning av Anna Slotte, och finansieras av Svenska kulturfonden inom Hallå!-programmet.

Projektets mål är att främja deltagarnas positiva attityder till flerspråkighet, öka deras språkkompetens och språkmedvetenhet samt stärka deras didaktiska kunskap om lärande i språköverskridande sammanhang. Inom DIDIA utvecklas flerspråkiga verksamheter som analyseras med fokus på språkattityder och språkanvändning. Projektet bygger på en uppdaterad, flexibel och mångfaldig syn på språkanvändning och språklärande.

DIDIA består av fem delprojekt med lite varierande upplägg, metoder och målgrupper. Du kan läsa mer om delprojekten på sidan Om projektet.