Ny forskningsassistent till DIDIA – Emma Heikkilä presenterar sig

Jag heter Emma Heikkilä och har precis börjat som ny forskningsassistent vid projektet DIDIA. Jag studerar till klasslärare vid magisterprogrammet för pedagogik vid pedagogiska fakulteten och som biämne studerar jag matematik. Jag har även vid sidan om mina studier varit väldigt aktiv som frivillig inom studentrörelsen så väl på fakultets, studentkårs som på nationellt plan 

Jag har sedan mitt gulisår varit intresserad av jämlikhet, hållbarhet och speciellt två- och flerspråkighet i relation till och inom pedagogik. Dessa intressen styrde starkt till exempel om vad jag skrev min kandidatavhandling omen dokumentanalys av lokala läroplaner och hur man behandlar två- och flerspråkighet och identitet i dem. Jag är väldigt ivrig nu över att sätta igång med jobbet: nu ska jag få lära mig fördjupa mig i materialinsamling och behandling av det. Dessutom är det spännande att följa med hur forskare jobbar i sin vardag och lära mig mera djupgående om forskning.  

Än så länge har jag främst läst mig in på vad detta projekt handlar om mer på djupet. Till exempel, har jag lärt mig om Toisto-metoden (läs mera om det här) vilken jag själv kommer få tillämpa vi något skede av projektet. Dessutom har jag börjat läsa på de fina avhandlingarna studerande har gjort i samband med DIDIA. Om du är intresserad kan kan du ta en titt på dem, de hittas i “Aktuellt”-fliken här i bloggen. Jag kommer också att skriva på denna blogg samt påbörja en Twitter-sida för projektet.  

Spännande är förstås också faktumet att allt sker än så länge på distans och jag har träffat mina arbetskamrater endast per Zoom. Vi har alla dock lärt oss mycket om hur man på bästa sätt kan jobba på distans och nu lär ju Covid-19 situationen lätta tack vare vaccinet. På agendan kommer vara materialinsamling i skolor, så vi får hoppas det lättar så snabbt som möjligt! 

Har du frågor eller annat du vill ta upp med mig angående mitt arbete inom DIDIA, ta kontakt: emma.heikkila[a]helsinki.fi.