Seminariet – en tvåspråkig succé, onnistunut ja inspiroiva  

Seminariet Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visioner | Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioita som ordnades i samarbete mellan DIDIA och Alla Språk Med! 29.10.2021 var väldigt lyckat både för distansdeltagare och de närvarande deltagare på Minervatorget. Seminariet ordnades som levande tvåspråkigt, alla fick tala finska eller svenska enligt eget tycke. Molemmilla kielillä oli tilaa näkyä rinnakkain, peräkkäin ja jopa samoissa lauseissa.  

Under morgondagens program presenterade forskarna från bägge projekten glimtar av forskningen genom PechaKucha-inspirerade presentationer, varefter det fanns utrymme för diskussion. PechaKucha är ett japanskt koncept där presentationen består av en viss mängd bilder och lite eller ingen alls text. Meningen är att varje bild ska synas 20 sekunder och 20 bilder ska visas. Här kan du kan läsa mer om PechaKucha.

Professor Åsa Palviainen håller kommentarstaltur med lökar som gestaltningsverktyg. Fotografi: Anna Slotte.

Aamun esitykset kruunasivat professori Åsa Palviaisen kommenttipuheenvuoro, jossa hän konkretisoi Kaikki kielet mukaan! sekä DIDIAn tutkimuksen eri yhteiskunnallisia kerroksia ja ulottuvuuksia erilaisilla sipuleilla ja leikkaamalla niitä, näyttääkseen kerrokset yleisölle. Palviainen nosti myös yleisen kritiikin monikielisyyttä tehtävään tutkimukseen: siinä ei vielä olla onnistuttu tuomaantarpeeksi monikielisten ihmisten ääniä näkyviin. Tähän vastattiin keskustelussa, että toisaalta emme aina tiedä ketkä ovat monikielisiä ja elämme yhteiskunnassa edelleen oletusten luomassa.   

Panelen “Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang” ledd av Jens Berg kunde inte ha gått bättre! Vi fick verkligen ta del av fem olika perspektiv: allt från studerandeperspektiv till det politiska på utbildningsstyrelsens nivå. Panelistit puhuivat eri kielillä, ja kertoivat inspiroivasti erilaisista kokemuksista ja visioista siitä, kuinka kaksi- ja monikielistä toimintaa voi tehdä erilaisissa asianyhteyksissä. Myös keskustelu siitä, miten keskustella asenteista kieliosaamisesta etenkin Suomessa ruotsin kielen osaamisesta suomenkielisessä kontekstissa herätti paljon keskustelua.   

Slutligen fick deltagarna bli huvudpersoner och ta del av workshoppar under två sessioner. Man kunde lära sig om de språkresurser som Alla språk med:s utvecklat och utvecklar inom sitt projekt. Det fanns även möjlighet att ta del av diskussioner om flerspråkigt fenomenbaserat lärande i samarbete med närmiljön eller lära sig använda en utvecklad metod för att lära sig svenska. Työpajoissa ääneen pääsi osallistujat pohtimaan ja oppimaan kielirajat ylittävästä toiminnassa erilaisissa konteksteissa. Saimme kommentteja siitä, kuinka inspiroivaa ja kehittävää päivä oli ollut. Toivommekin, että monikielisyyttä ja kielirajoja ylitetään yhä enemmän yhteiskunnan jokaisessa kerroksessa jatkossa. Tämä oli pieni askel sitä kohti.  

Panelen Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang leddes av Jens Berg. Som paneldeltagare deltog Britt Kaskela-Nortamo, rektor vid Keskuskoulu i Vasa (via Zoom, på väggen), Åsa Palviainen – professor vid Jyväskylän yliopisto, Juuso Lumilahti som studerar juridik vid Helsingfors universitet på finska och svenska, Katri Kuukka utbildningsrådet vid Utbildningsstyrelsen samt Berndt-Johan Lindström, ledande utbildningsombudsman  Svenska kulturfonden (längst till höger) . Fotografi: Anna Slotte.

Vi tackar ännu alla deltagare samt alla som var med och ordnade seminariet! Kiitämme vielä kaikkia osallistujia ja niitä, jotka olivat mukana mahdollistamassa seminaaria!  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *