Hallå! 2018-2022

DIDIA är ett av de 79 projekt som finansieras av Svenska kulturfonden under åren 2018-2022 inom det strategiska programmet Hallå!. Programmets mål är att främja  lusten och förmågan att kommunicera på båda inhemska språken i Finland. Mera information om Hallå! finns på Svenska kulturfondens webbsida.