Ontologiahanke on päättynyt – kauan eläköön ontologiahanke!

Suomalainen semanttisen webin ontologiahanke FinnONTO (2003-2007) loppui suureen päätösseminaariin 25.1.2008 – ja heti seuraavalla viikolla oli sen jatkohankkeen Semantic Web 2.0 (2008-2010) aloituskokous.

FinnONTO oli suurin TEKESin koskaan rahoittama hanke ja jatkohankkeesta tulee vieläkin suurempi. Partnereita siinä on kaikkiaan 39 ja ne edustavat hyvin erilaisia tahoja muistiorganisaatioista ja tutkimuslaitoksista yritysmaailmaan. Kansalliskirjasto on ollut mukana vuodesta 2004 ennen muuta tukemassa Yleisen suomalaisen ontologian YSOn ja keskitetyn ontologiapalvelimen ONKIn kehittämistä. Nämä ovat hankkeen keskeisimpiä palveluita, joita ilman semanttisia portaalisovelluksiakaan ei olisi voitu rakentaa.

Siis mikä ihmeen ontologia…?

Karkeasti yleistäen ontologia on seuraavan polven asiasanasto, jonka avulla pystytään selittämään koneelle myös käsitteiden välisiä suhteita. Asiat jotka ovat ihmisellä assosiatiivisen tietämyksen varassa, ovat koneelle käsittämättömiä. Peruskoulun oppimäärä riittää siihen, että ihminen tietää Helsingin olevan eurooppalainen kaupunki. Koneelle käsitteet Helsinki, Suomi, Eurooppa ja kaupunki ovat kuitenkin pelkkiä bittijonoja. Tarvitaan käsitemalli, jolla nämä suhteet sille kerrotaan. Paikkaontologia kertoo, että Helsinki on osa Suomea, joka on osa Eurooppaa – toisaalta Helsinki on kaupunki, joka on yleisontologian mukaan yhden tyyppinen kuntamuoto, joka puolestaan on hallintoalue sekä julkisyhteisö.

Luokituksista ja hyvin hierarkkisten erityisalojen (esim. eläintiede) asiasanastoista on suhteellisen helppo rakentaa käsitemalli, mutta ylemmän tason yleisontologia onkin sitten visaisempi juttu. Jokus vuosi sitten luennoituani aiheesta Turussa eräs kuulijoista kysyi lopuksi: “Ymmärsinkö oikein, että tässä ollaan rakentamassa maailmanmallia?” Kyllä hän sen ihan oikein taisi ymmärtää…

Ylemmän tason yleisontologiaa kuitenkin tarvitaan liittämään eri alojen erikoiskäsitteet yhteen, hankkeen vetäjän professori Eero Hyvösen sanoin se on erikoisontologioiden “semanttinen liima”.

ONKI-ontologiapalvelun keskeinen idea on linkittää kaikki ontologiat yhteen, mikä tarjoaa synergiaetua sekä ontologioiden ja sanastojen kehittäjille ja ylläpitäjille että myös sisällönkuvailijoille ja viime kädessä tiedonhakupalveluille.

ONKI-palvelu ja sen kautta mm. Yleinen suomalainen ontologia YSO ovat nyt avoinna testikäyttöä varten osoitteessa www.yso.fi. Siellä voi selata ontologioita ja sanastoja, poimia käyttöliittymäkomponentteja integroitavaksi suoraan omaan järjestelmään sekä tietenkin lukea dokumentaatiota ja muuta lisätietoa hankkeesta.

Hankkeen jatkokaudella keskitytään palvelun kehittämiseen saadun palautteen perusteella, joten testailkaa ja lähettäkää palautetta!