Tietolinja on täällä taas!

Tietolinjan numeron 2/2008 valmistuminen venähti reilulla viikolla ennakoidusta, ja sain lehden valmiiksi vasta aivan joululoman kynnyksellä eli viime perjantaina. Lehti on vapaasti luettavissa Kansalliskirjaston sivuilla osoitteessa

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200812182278

Artikkeleita tuli lopulta ihan mukavasti, vaikka ihmiset kovin kiireisiä olivatkin. Teemoja tämänkertaisessa numerossa on kolme, verkkoaineistojen arkistointi, OPM:n Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke (asiakasliittymä ja pitkäaikaissäilytys) sekä julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen.

Verkkoaineistojen arkistoinnin osalta innoittajana oli viime keväänä yhdessä KAVA:n kanssa järjestetty Digiaika talteen! -kutsuseminaari. Esa-Pekka Keskitalo kirjoittaa arkistoinnin periaatteista seminaarin keskusteluiden pohjalta, seminaarissa alustanut Turun yliopistossa digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen tuo mukaan tutkijan näkökulmaa ja Tomas Ukkonen kertoo verkkoaineistojen haravoinnin tämänhetkisestä tilanteesta Kansalliskirjastossa.

OPM:n Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeesta kuullaan varmasti lisää myös ensi vuoden numeroissa. Tällä kertaa asiakasliittymän puuhamiehet Ari Rouvari ja Ere Maijala kertovat vaikutelmiaan muistiorganisaatioiden verkkopalveluista. Esa-Pekka Keskitalon toinen juttu taas käsittelee pitkäaikaissäilytyksen roolia hankkeessa.

Julkaisuarkistoja ja rinnakkaisjulkaisemista käsitellään kolmessa artikkelissa, omassa jutussani esittelen ensi vuonna alkavaa OPM:n rahoittamaa Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hanketta, Samu Viita kertoo ammattikorkeakoulujen yhteisestä Theseus-palvelusta ja toinen oma juttuni pohdiskelee alustavasti rinnakkaisjulkaisemisen käytännön vaikutuksia, jos siitä tulee ajan myötä yleisesti sovellettu toimintamalli tieteellisessä julkaisemisessa.